foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Konkursy

żródło: https://www.gov.pl/web/wsse-opole/wojewodzki-konkurs-fotograficzny-sam-nie-pale-i-innym-odradzam?fbclid=IwAR1cRFxtuBKVp2NWsYm8HROdTXVg65QISj4VNx2I4r1Jvyrkz0QTALNa8uE

Organizatorami Konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Patronat nad konkursem sprawuje Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Konkurs, którego celem jest edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali papierosów tradycyjnych, ani papierosów elektronicznych, wpisany został już do harmonogramu stałych imprez wojewódzkich promujących zdrowy styl życia. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII oraz VIII szkół podstawowych.

UWAGA!! Przedłużony został czas składania prac.

Prace składać można do 17 maja 2021 r. na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole.

Materiały:

W ramach realizowanego projektu biblioteka i świetlica szkolna ogłaszają konkurs dla uczniów klas I-III pt. „Podróże dookoła świata.
Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej i logistycznej,
 • rozbudzanie zainteresowań architekturą, kulturą i zabytkami świata,
 • pogłębianie wiedzy na temat poszczególnych regionów świata.

Zasady konkursu:


1. Co trzeba zrobić?

Wykonaj makietę ulubionego zabytku z dowolnego zakątka świata. Stwórz samodzielny, niepowtarzalny projekt architektoniczny w wybranej przez siebie technice przestrzennej.

2. Jak to zrobić?

Projekt wykonaj w dowolnej technice przestrzennej. Przykładowe materiały to plastelina, modelina, masa solna, karton, słomki, patyczki, materiały recyklingowe i jakikolwiek inny przedmiot, jaki przyjdzie Ci do głowy.

3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie?

 • Po pierwsze należy się zmobilizować i wykonać makietę zabytku:)
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą nazwę zabytku, kraju, w którym występuje oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

4. Co będzie oceniane?
Ocenie będzie podlegać:

 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • pomysłowość,
 • estetyka pracy,
 • wiedza o danym zabytku (podanie poprawnej nazwy i kraju, w którym można go zobaczyć).

5. Gdzie i kiedy dostarczyć wykonaną pracę?

 • Prace należy oddać do 9 kwietnia do biblioteki szkolnej.

6. Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników?

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia.

7. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

 • Dzięki Waszym pracom będziemy mogli przenieść się w wyimaginowaną podróż do różnych zakątków świata i zobaczyć wiele ciekawych zabytków, nie wychodząc z świetlicy szkolnej.
 • Ponadto na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o..

Mimo obostrzeń pandemicznych 17 śmiałków stanęło do walki w szkolnych eliminacjach Konkursu Języka Angielskiego o Puchar Dyrektora V LO. Test obejmował zagadnienia z zakresu słownictwa, gramatyki, poprawności oraz znajomości struktur. Wszyscy uczniowie uzyskali minimum 50% dające możliwość udziału w finale, który się odbędzie 30 marca w V LO. O liczbie zakwalifikowanych uczniów zdecyduje organizator.

laureatki wojewodzkiego konkursu jzyka angielskiego 1 20210308 1580858012

Spośród uczniów i uczennic reprezentujących nasza szkołę w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, tylko Jadwiga i Natalia z VIIIb dwujęzycznej osiągnęły wynik co najmniej 85% - minimum dające kwalifikację do finału wojewódzkiego. Finał miał miejsce 17 lutego 2021 r. w auli Uniwersytetu Opolskiego. Test składał się z dwóch części: pisemnej, obejmującej zagadnienia leksykalne i gramatyczne, umiejętność czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu oraz z części ustnej, w której trzeba było wykazać się umiejętnością swobodnej rozmowy na zadany temat i opisu obrazka. Dziewczyny udowodniły, że język angielski to dla nich „piece of cake” i uzyskały odpowiednio 92% i 90%. Teraz już mogą myśleć o wakacjach, gdyż tytuł laureata daje maksimum punktów w rekrutacji do szkoły średniej.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.