Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Historia szkoły

W budynku przy placu Daszyńskiego 3 od 1941 r. mieścił się przechodni szpital wojskowy. Władze miasta wybrały ten budynek na miejsce zorganizowania pierwszej szkoły, ponieważ mieścił się w centrum. Pierwszy kierownik szkoły Paweł Gwóźdź zastał w nim łóżka polowe, sale zaśmiecone i brudne. Własnym wysiłkiem zaczął on organizować porządkowanie przyszłej szkoły, gromadzenie z całego miasta ławek i szaf. Do akcji przyłączyli się żołnierze, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Po wstępnych pracach porządkowych postanowiono rozpocząć naukę, co nastąpiło 26 IV 1945 roku. W pierwszym dniu było 17 dzieci w wieku 10-15 lat. Stopniowo przybywało dzieci i nauczycieli. Po dwóch tygodniach było już ponad 160 dzieci, utworzono 7 klas. Nauka trwała do 15 lipca i ten okres zaliczono jako rok szkolny. Dzieciom wydano świadectwa wypisane na kartkach z zeszytu. Od 4 V 1945 roku prowadzono regularne dożywianie dzieci i młodzieży. Szkoła otrzymała przydział mąki, cukru i kawy z Oddziału Aprowizacji MRN.

Wakacje były okresem intensywnej pracy, w tym czasie należało przygotować budynek do stanu używalności. Szkoła została odremontowana i wymalowana. Kierownik szkoły Paweł Gwóźdź nie szczędził sił i czasu by stworzyć dzieciom warunki do nauki i żeby nie były głodne. W kronice szkolnej tak o nim pisano:

„Pan kierownik tak mizerny,
Chcąc być obowiązkom wierny,
Chodzi, stara i zdobywa,
Coraz nowa rzecz odkrywa,
Zwozi kaszę, groch i ławki
Przebaczając dzieciom sprawki
W nieustannym trwa uporze
I zdobywa ile może.
Śpieszy do Aprowizacji
Bo się dziś należą racje
Jutro do urzędów innych
Któż więc znajdzie równie pilnych?
Tak od rana do wieczora
Kiedy tylko wolna pora
A my sercem to czujemy
I dziś skromnie dziękujemy."

1 września 1945 roku na apel na boisku szkolnym zebrało się dwa tysiące dzieci i trzydziestu nauczycieli. Śpiewając hymn narodowy: „Jeszcze Polska” wszyscy płakali ze wzruszenia. Po przemówieniu wygłoszonym przez inspektora oświaty mgr Edmunda Wiesiołka dzieci zostały podzielone na trzy grupy według miejsca zamieszkania. 460 dzieci zabrał kierownik szkoły nr 5 Dominik Stasz. Szkoła nr 2 jeszcze nie była uporządkowana, wiec przez kilka dni dzieci do niej przydzielone pozostały w szkole nr 1.

60 lat temu 26 IV 1945 roku po latach zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole Powszechnej nr 1 w Opolu - wówczas przy ulicy Thaelmana.
Pierwszym kierownikiem i założycielem szkoły był Paweł Gwóźdź. Oto jak wspominał pierwsze dni... „Zaproponowano mi zorganizowanie pierwszej po wojnie szkoły powszechnej.
W czasie wojny odbywały się tu szkolenia niemieckich żandarmów, a od 1941 r. mieścił się przechodni szpital wojskowy. Budynek był zastawiony łóżkami polowymi, sale zaśmiecone i brudne, ławek ni było ani śladu, nie mówiąc już
o innych pomocach naukowych. Własnym wysiłkiem prowadziłem porządkowanie szkoły, gromadziłem konieczny sprzęt. Do szkoły zwoziliśmy z miasta ławki i szafy. Potem w całej akcji pomagali nam żołnierze. W pierwszym dniu nauki w szkole było 17 uczniów w wieku od 10 do 15 lat. Po dwóch tygodniach chętnych do nauki było już 160 dzieci. Nauka trwała do 15 lipca1945 roku i tak zakończył się pierwszy rok szkolny w powojennej Polsce. Dzieciom wydano świadectwa wypisane na kartkach z zeszytu. W czasie pierwszych wakacji wykonano nieodzowne prace takie jak: oszklenie okien, naprawa dachu, odnowiono niektóre sale lekcyjne. Dzięki cierpliwości, samozaparciu i wytrwałości nauczycieli, uczniów i ich rodziców
3 IX 1945 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny”...

8 maja 1980 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Obrońców Westerplatte i wręczenie sztandaru.

W 1980 roku w 35-lecie szkoły odsłonięto tablicę pamięci, wmurowaną przy głównym wejściu szkoły na której widnieją słowa:

„Nie żal wam było krwi, ani was ani nas.
Jedno było: Ojczyzna, zalana krwi szkarłatem.”

Uczniowie klas pierwszych i szóstych ślubują dziś na sztandar szkoły. W dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego delegacja młodzieży składa pod tablicą pamięci wiązankę kwiatów, a cała społeczność minutą ciszy oddaje hołd Bohaterom Westerplatte.

W OKRESIE 60 LAT DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PEŁNILI FUNKCJE DYREKTORÓW:
Paweł Gwóźdź
Otto Wencel
Halina Guz
Julian Kijak
Stanisław Szczerba
Marian Maciag
Cecylia Malinowska – przez 25 lat
Ewa Ziembik – od 1.09.2004 r.

WICEDYREKTORÓW:
H. Guz
K. Mazurek
Z. Czapelska
K. Kaczanowska
A. Kaniewska
C. Malinowska
E. Tychy-Hipsz
K. Lubiatowska
M. Suchorska – od 1.09.2005 r.

W ciągu 60 lat w naszej szkole uczyło około 250 nauczycieli, a szkołę ukończyło 4 tysiące uczniów.
Są w życiu szkoły takie chwile, które wywołują refleksje, wzbudzają wspomnienia o minionym czasie.
Kształtowanie młodego pokolenia to odpowiedzialne i trudne zadanie, ale patrząc na długoletnią tradycję szkoły mamy wiele powodów do satysfakcji, a absolwenci i uczniowie szkoły do dumy.

NAUCZYCIELE „JEDYNKI” W JUBILEUSZOWYM ROKU SZKOŁY 2005/2006

mgr Ziembik Ewa - matematyka
mgr Suchorska Małgorzata - nauczanie zintegrowane
mgr Bartczak Urszula - muzyka, plastyka
mgr Brzozowska-Zięba Anna - psycholog
mgr Chudalla Sylwia - nauczanie zintegrowane
mgr Chwalińska Danuta - nauczanie zintegrowane
mgr Chyra Katarzyna - język angielski
mgr Dulas Iwona - matematyka, informatyka
mgr Durkalec-Żytyńska Małgorzata - plastyka,technika
mgr Dzięciołowska Sonia - nauczanie zintegrowane
mgr Falkowski Krzysztof - wychowanie fizyczne
mgr Gilman Krystyna - nauczanie zintegrowane
mgr Gogolok Katarzyna - język angielski
mgr inż. Górska Danuta - informatyka
mgr Gugnacka Grażyna - historia, pracownik biblioteki
mgr Holc Ewa - przyroda
mgr Jagieniak Arkadiusz - język angielski
mgr Januszewska Ewa - nauczanie zintegrowane
mgr Karbownik Małgorzata - nauczanie zintegrowane
mgr Karolewska Jolanta - nauczyciel świetlicy
mgr Kępczyńska Iwona - język angielski
mgr Komarek Katarzyna - nauczanie zintegrowane
mgr Kluba Donata - nauczanie zintegrowane
mgr Kozłowska Krystyna - nauczanie zintegrowane
Krzyżyk Czesława - nauczyciel świetlicy
mgr Langos-Stępień Jolanta - nauczanie zintegrowane
mgr Łysiak Bożena - wychowanie fizyczne
mgr Mokrzycka Teresa - język angielski
mgr Pasternak Elżbieta - matematyka
mgr Polit-Szczotka Dorota - język polski
mgr Przywara Anna - wychowanie fizyczne
mgr inż.Rosińska Sabina - przyroda
mgr Rup Henryka - język polski
mgr Sławińska Jolanta - matematyka
mgr Sobolewska Ludmiła - nauczanie zintegrowane
mgr Sobolewska Grażyna - pedagog
mgr Stasiewicz-Capiga Iwona - nauczyciel świetlicy
mgr Trojanowska Katarzyna - historia
mgr Trusz Juliusz - religia
mgr Trześniewska Beata - nauczanie zintegrowane
mgr Wojciechowska Mariola - wychowanie fizyczne
mgr Wrzesińska Katarzyna - nauczyciel świetlicy
mgr Wyderka Ludwina - język polski
Zdep Iwona (siostra Sara) - religia

Średnio w roku szkolnym pracuje 40 nauczycieli. Opracowują oni i przygotowują uroczystości na wysokim poziomie, w tym wiele o zasięgu miejskim.

25-lecie Szkoły
W dniu 8 V 1970 r. – uroczyste nadanie szkole imienia Obrońców Westerplatte i wręczenie sztandaru, na który do dziś ślubują uczniowie klas pierwszych i ósmych.

30-lecie Szkoły
Uroczystość w Teatrze im. J. Kochanowskiego z honorowymi gośćmi: mjr Leonem Pająkiem - Obrońcą Westerplatte i Pawłem Gwoździem - pierwszym kierownikiem szkoły.

35-lecie Szkoły
Otwarcie Szkolnej Izby Tradycji i odsłonięcie tablicy pamięci wmurowanej przy głównym wejściu szkoły. Widnieją na niej następujące słowa:
„Nie żal wam było krwi, ani was ani nas.
Jedno było: Ojczyzna, zalana krwi szkarłatem.”
Rokrocznie, w dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego delegacja młodzieży składa pod tablicą wiązankę kwiatów, a cała społeczność minutą ciszy oddaje hołd Bohaterom Westerplatte. Uroczysty koncert w Teatrze Kochanowskiego uświetnił Szkolny Zespół Pieśni i Tańca z ZPiT „Opole”. 41 Harcerska Drużyna Żeglarska otrzymała sztandar, ufundowany przez zakład patronacki szkoły - Zakłady Mięsne. Małżeństwo M. i W. Markuszewscy wychowało kila pokoleń wodniaków na bazie szkoły, popularnej „Barki” i SOW w Turawie.

60 i 75 rocznica Powstań Śląskich
Obchody poprzedziły liczne konkursy dotyczące historii Powstań Śląskich i wycieczki ich szlakiem. Uroczystość szkolną zakończono złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego. Międzyszkolny konkurs miał swój finał w Ratuszu, pod patronatem Wydziału Kultury UM Opola.

40-lecie Szkoły
Uroczystość odbyła się w Teatrze im. J. Kochanowskiego. Uświetnieniem jubileuszu były występy szkolnych zespołów artystycznych oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”.

45-lecie Szkoły
Święto Szkoły odbyło się na wesoło w Hali Gwardii w Opolu, do której młodzież dotarła w barwnym pochodzie. W programie były wybory miss, najciekawszego stroju, gry i wspólne zabawy z rodzicami. Wśród atrakcji był również pokaz tańca towarzyskiego i młodzieżowego.

50-lecie Szkoły
W ramach obchodów jubileuszu, „Jedynka” pierwsza zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Opolu, z finałem w Opolskim Amfiteatrze. Zadania przeplatały się z układami tanecznymi w choreografii E. Upirów i pokazami gimnastyczek A. Przywary. Część merytoryczną konkursu przygotowała K. Lenart-Juszczewska z MŚO, prowadzenie - rodzice uczniów. Wśród nagród najcenniejszą był rower górski, ufundowany przez Prezydenta Opola. Była też w Hali Gwardii Szkolna Familiada z konkursami dla rodziców i uczniów, z paradą Mikołajów. Uroczysty koncert miał miejsce ponownie w Teatrze im. J. Kochanowskiego, z popisem skrzypcowym i wokalnym absolwentów, występami ludowego zespołu „Małe Opole”, powstałego na bazie naszych uczniów. Jubileusz zakończyło spotkanie nauczycieli z licznie przybyłymi absolwentami.
Szkoła od początku istnienia kładła duży nacisk na zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie dziś mogą rozwijać swoje zainteresowania w:
Kołach: Polonistycznym, Matematycznym, Młodych Informatyków, Kronikarsko-Dekoratorskim,
Klubach: Europejskim, Westerplatte, Młodego Redaktora, Ekologicznym, Zespołach: Wokalnym, Tanecznym, Teatralnym „Bąbel”, redagującym „Szkolną Miedzę”, zajęciach sportowych: Unihoc, gimnastyka artystyczna, mini piłka siatkowa, ręczna, szermierka, karate...
Szczególne miejsce zajmują języki obce: język angielski jest dla uczniów obowiązkowy od 1972 r., poszerzony o działalność Profesjonalnej Szkoły Języków Obcych, język niemiecki dla chętnych w formie lekcyjnej i zabawowej - „śpiewogry”, oraz konwersatorium z języka włoskiego.

Nauczyciele są obecni zawsze tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.

Są pionierami tzw. „Zielonych Szkół” i „lekcji bez dzwonka” - dziś zwanych nauczaniem zintegrowanym kl. I-III, wprowadzają innowacje dydaktyczne i wychowawcze. Kol. S. Rosińska przygotowała młodzież do udziału w cyklu audycji Regionalnej TVP o tematyce ekologicznej.
Uczniowie zdobywali czołowe lokaty w olimpiadach i konkursach z języka polskiego, angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, muzyki, plastyki, techniki i najwyższe miejsca w sporcie.

Zespół redakcyjny „Szkolnej Miedzy” dwukrotnie zdobył I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czasopism Szkolnych. Brał udział w warsztatach dziennikarskich na zaproszenie programu „5-10-15” TVP w Warszawie. W teleturniejach ogólnopolskich „Bliżej Europy” i „Szalone liczby” uczniowie zajęli II miejsce w kraju, a w konkursie literackim „Europa w szkole” - I miejsce. Na Sympozjach Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku i Krakowie otrzymali wyróżnienia I stopnia w opracowaniach literackich. Trójka uczniów reprezentowała Opole w Dziecięcym Sejmie w Warszawie.
W roku szkolnym 2002/03 w rankingu opolskich publicznych szkół podstawowych klasy szóste zdobyły pierwsze miejsce.

„Jedynka” służy pomocą, biorąc udział w akcjach charytatywnych, jest koordynatorem pomocy polskim dzieciom na Litwie. Uczniowie potrzebujący wsparcia mogą liczyć na swego wychowawcę i doświadczonego pedagoga G. Sobolewską oraz bezpłatne korepetycje w tzw. „świetlicy na szóstkę” - koordynator H. Rup.

Jest szkołą przyjazną dzieciom i środowisku, rozśpiewaną i kolorową. W szkole dużo się dzieje, dzieci poznają swój kraj dzięki licznym wycieczkom krajoznawczym i wyjazdom na „Zieloną Szkołę”. Uczniowie lubią swoją szkołę i już jako absolwenci często do niej wracają pamięcią, czego dowodem są liczne kartki, nawet z dalekich podróży. Zapisują do niej swoje dzieci, a obecnie już wnuki.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele są dumni ze swojej SZKOŁY.

Sześćdziesiąty rok pracy w szkole (2004) to rok zmian - dyrektorem szkoły została mgr Ewa Ziembik a wicedyrektorem mgr Małgorzata Suchorska. Od sześciu lat wiele się w szkole zmieniło. W naszej pracy idziemy z postępem stosując ciekawe i aktywne metody pracy z dziećmi. Wykorzystujemy środki multimedialne, pracujemy metodą projektów. Nasza szkoła jest wyposażona w nową pracownię komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekę z czytelnią multimedialną. Kilka sal lekcyjnych wyposażono w komputery i projektory multimedialne oraz tablice interaktywne. Przebudowano świetlicę szkolną, zaadaptowano salę do gier i zabaw sportowych oraz gabinet pedagoga i psychologa szkolnego. Sale lekcyjne sukcesywnie są doposażane w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci szkoła została wyposażona w monitoring wizyjny.

Do stałego ceremoniału szkoły dołączyliśmy jeszcze kilka nowych przedsięwzięć. Rokrocznie od sześciu lat obchodzimy „Dzień Patrona Szkoły”, jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem „Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej” organizujemy „Dni Otwarte Szkoły”, najzdolniejszym uczniom przyznajemy „Złoty Medal Jedynki”, aktywnie współpracujemy ze szkołami partnerskimi poza granicami naszego kraju realizując program „Comenius” i „e-Twinning”

Należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych oraz Szkół Westerplatte, posiadamy certyfikat „Otwartej Szkoły”, „Szkoły z klasą” i „Szkoły bez przemocy”.

Od wielu już lat poziom kształcenia utrzymuje się na wysokim poziomie. W latach 2004-2010 dziewięciu uczniów otrzymało tytuł „Opolskiego Orła” za czołowe lokaty w konkursach. Wprowadziliśmy do zestawu programów nauczania język niemiecki.

Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej szkoły, rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w zajęciach wspomagających i wyrównawczych.

Nasze usytuowanie w centrum miasta sprzyja lepszej organizacji zajęć. Lekcje odbywają się nie tylko w ławce szkolnej ale w domach kultury, galeriach, muzeach, basenie i lodowisku - tak już jest od wielu lat. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.

W szkole na lekcjach uczniowie mogą wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach. Pod czujnym okiem nauczycieli redagują aż trzy gazetki szkolne „Szkolną Miedzę”, „Mole książkowe” i „Kartkę”. Aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, który jako organizacja młodzieżowa jest współautorem uroczystości szkolnych, akademii, imprez klasowych oraz kulturalnych.

Rodzice naszych uczniów czynnie uczestniczą w organizacji pozalekcyjnych form pracy wychowawczej wspierając nas nauczycieli w wyjściach, wycieczkach, zielonych szkołach i organizacji wszelkich imprez.

W szkole dysponujemy dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która wciąż doskonali swoje zawodowe umiejętności. W naszej placówce pracuje dwudziestu siedmiu nauczycieli dyplomowanych, dziewięciu mianowanych, czterech kontraktowych i jeden stażysta.

To zaszczyt móc tworzyć historię szkoły z tak bogatą tradycją. Jesteśmy dumni, że dziś możemy kontynuować pracę naszych poprzedników i czerpać z ich doświadczeń. Wspólnie cieszymy się z naszych sukcesów i wierzymy, że razem możemy osiągnąć ich jeszcze więcej. Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy, by szkoła rozwijała się i jak najlepiej pełniła swoją funkcję kształcąc młodych ludzi przez wiele kolejnych lat.

 NAUCZYCIELE W JUBILEUSZOWYM 65 ROKU „JEDYNKI” 2010/2011
Dyrektor szkoły - Ziembik Ewa
Wicedyrektor szkoły - Suchorska Małgorzata

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Chudalla Sylwia
Dzięciołowska Sonia
Gilman Krystyna
Kuderewicz Anna
Komarek Katarzyna
Langos-Stępień Jolanta
Raniczkowska Aleksandra
Sobolewska Ludmiła
Trześniewska Beata

JĘZYK POLSKI
Polit-Szczotka Dorota
Gogolok Katarzyna
Gordon Ludwina
Skowrońska Magdalena

MATEMATYKA
Dulas Iwona
Pasternak Elżbieta

JĘZYK. ANGIELSKI
Kępczyńska Iwona
Jagieniak Arkadiusz
Mokrzycka Teresa
Wójcik Magdalena

JĘZYK NIEMIECKI
Gambiec Marcin

HISTORIA
Trojanowska Katarzyna

PRZYRODA
Holc Ewa
Szewczyk Iwona

INFORMATYKA
Górska Danuta
Dulas Iwona

PLASTYKA, TECHNIKA
Durkalec-Żytyńska Małgorzata
Zacharewicz Bartosz

MUZYKA
Bartczak Urszula

RELIGIA
Zdep Iwona - siostra Sara
Trusz Juliusz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wojciechowska Mariola
Łysiak Bożena
Falkowski Krzysztof
Baran Bogumił

ŚWIETLICA SZKOLNA
Stasiewicz-Capiga Iwona
Karolewska Jolanta
Bartczak Urszula
Wrzesińska Katarzyna

PSYCHOLOG
Szmyt Anna

PEDAGOG
Sobolewska Grażyna

BIBLIOTEKA
Gugnacka Grażyna

PRACOWNICY SZKOŁY
Bajorko Władysława
Drozd Krystyna
Drozd Natalia
Fortuna Izabela
Fugas Barbara
Gacka Agnieszka
Harnot Bernard
Krzemińska Lidia
Marcinkowska Jolanta
Perdek Arkadiusz
Sroka Sergiusz
Zienkiewicz Artur

 

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.