foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

Kalendarz na rok szkolny 2021/2022

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

20 grudnia 2021 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania.*

4 stycznia 2022 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania *

13 stycznia 2022 r.

Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i wpisanie ocen do dziennika

20 stycznia 2022 r.

Klasyfikacja śródroczna

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

14 lutego 2022 r.

Początek II semestru

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 - 26 maja 2022 r.


Egzamin ósmoklasisty

13 maja 2022 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania.*

25 maja 2022 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania *

7 czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i wpisanie ocen do dziennika

14 czerwca 2022 r.

Klasyfikacja roczna

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Ferie letnie

IX, I, VI.

Terminy zebrań z rodzicami

XI, XII, IV, V.

Terminy konsultacji

 

14 X 2021 r., 2 XI 2021 r., 12 XI 2021 r., 7 I 2022 r., 2 V 2022 r., 24 - 26 V 2022 r. - egzamin ósmoklasisty, 17 VI 2022 r.

 

* Za skuteczny sposób powiadomienia rodziców rozumie się przekazanie informacji przez e-dziennik.

 

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.