foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

 

 

Cele przedsięwzięcia:

 • poznawanie królestwa zwierząt,
 • tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a światem przyrody,
 • uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami,
 • wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
 • mobilizacja środowiska edukacyjnego do tworzenia zadań służących rozwojowi świadomości ekologicznej młodzieży,
 • motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym człowieka i jego zagrożeniach we współczesnym świecie
 • edukacja i wychowanie w duchu odpowiedzialności za przyszłość lokalnego środowiska naturalnego

 

Regulamin konkursu:

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów szkół podstawowych. Należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną lub napisać pracę literacką. Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe, gatunki ginące. Mile widziane prace dotyczące rodzimych gatunków zwierząt różnych ekosystemów. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • klasy I–III,
 • klasy IV–VI,
 • klasy VII-VIII.


Prace literackie

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy literackiej w jednej z podanych form wypowiedzi: opowiadanie, opis, list, kartka z pamiętnika, esej lub utwór poetycki.
 2. Każdy nauczyciel – opiekun merytoryczny, może nadesłać maksymalnie 6 prac po wybraniu ich w etapie szkolnym konkursu – 3 prac prozatorskich i 3 utworów poetyckich.
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, być pracami napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.
 4. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę prozą lub trzy wiersze. Rozmiary pracy:
  • proza – maksymalnie 2 strony formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt, margines 2,5 cm, interlinia 1,5) wydruk jednostronny,
  • poezja – do trzech wierszy.

Kryteria oceny pracy literackiej:

 • zgodność treści z tematem,
 • stopień samodzielności, indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,
 • zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,
 • poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu,
 • dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.


Prace plastyczne

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską bądź graficzną.
Format pracy dowolny.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm,
 • poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi.

 

Każdy nauczyciel – opiekun merytoryczny zgłasza maksymalnie 5 prac plastycznych z każdej klasy, jeżeli dotyczy to szkoły lub 5 prac plastycznych z jednej grupy wiekowej, jeżeli zgłoszenie dotyczy domu kultury.

Osoby przystępujące do konkursu indywidualnie zgłaszają maksymalnie jedną pracę plastyczną.

W każdym przypadku jedna osoba może wziąć udział zarówno w kategorii plastycznej jak i literackiej.

Na poziomie wojewódzkim jury, które stanowić będą osoby powołane przez organizatora – nauczyciele, literaci, artyści plastycy ustali nagrody i wyróżnienia. Z każdej grupy wiekowej, w kategorii literackiej i plastycznej zostanie wyłoniona jedna praca, która, zgodnie z werdyktem jury, uzyska tytuł Grand Prix konkursu. Jury ma prawo też takiego tytułu nie przyznać, jeżeli uzna, że poziom prac jest wyrównany.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, szkołę i klasę, dołączyć wypełniony formularz zgody.


Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów. Zastrzegamy prawo do publikacji i ekspozycji prac. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Małgorzata Sobolewska tel. 507956282, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizatorzy konkursu:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu
 • Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Opolu

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.