foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Psycholog szkolny: mgr Anna Szmyt

 

Przyjmuje w gabinecie 22.

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021:

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 8.00 - 13.00
wtorek 10.30 - 14.00 
środa 10.30 - 15.00
czwartek 8.00 - 12.30 
piątek 8.00 - 12.30 


Numer telefonu do gabinetu psychologa:
77 454 28 88.

Moim zadaniem w szkole jest:

  • diagnoza psychologiczna uczniów;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych;
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci;
  • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  • wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  • udział w życiu szkoły (imprezach, projektach, doskonaleniu zawodowym).

 Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości albo chcecie się czegoś dowiedzieć,
zapraszam do odwiedzin uczniów, rodziców i nauczycieli.

PRAKTYCZNE PORADY DLA RODZICÓW:

BADANIE ANKIETOWE

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.