foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Drodzy Absolwenci!

W trosce o dobro następnych pokoleń uczniów opuszczającej mury Naszej Szkoły Dyrekcja i Nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam bliżej poznać Wasze opinie o szkole. W tym celu prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.

Każdego roku Szkołę Podstawową nr 1 w Opolu opuszczają kolejne roczniki uczniów. Pragnęlibyśmy, aby nasi absolwenci utrzymywali z nami kontakt oraz brali aktywny udział w życiu Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu. Ciekawi jesteśmy ich sukcesów, rozwijanych zainteresowań i pasji. Dlatego też serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania strony internetowej naszej szkoły.

 

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu

JEST OPTYMISTĄ

 • cechuje się pogodnym usposobieniem
 • pozytywnie postrzega świat
 • posiada mocną wiarę w siebie i własne możliwości


JEST AKTYWNY

 • wykazuje się samodzielnością
 • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości


JEST CIEKAWY ŚWIATA

 • wrażliwy na piękno przyrody i świadomy ekologicznie
 • stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł


JEST ODPOWIEDZIALNY

 • rozwiązuje problemy
 • podejmuje działania i potrafi przewidzieć ich konsekwencje
 • cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki
 • dokonuje samooceny


JEST TOLERANCYJNY

 • uznaje różnice między ludźmi jako naturalne
 • wrażliwy na potrzeby innych


JEST OTWARTY

 • potrafi współpracować w grupie
 • cechuje się dobrą organizacją pracy swojej i zespołu
 • prezentuje swój jasny i czytelny punkt widzenia
 • rozważa poglądy innych
 • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.