foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Aktualności

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadza za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne!

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej oraz średniej.

Konkurs składa się z 3 etapów: Eliminacji, Półfinałów oraz Finałów. Finał polskiej edycji konkursu Pix Programming Challenge odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

Czytaj więcej: PIX PROGRAMMING CHALLENGE 2020

Informujemy o działaniach on-line realizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w najbliższych dniach.

Każda z propozycji do zobaczenia na FB @gswopole lub w zakładce multimedia znajduje się na stronie galerii: https://bit.ly/3hkqIiG
galeriaopole.pl.

 • Każdy czwartek g. 18.00
  Wykłady o fotografii autorstwa Lecha Lechowicza
  19.11. - „Fotografia jako dokument cz. 1”
 • Piątki co dwa tygodnie g. 18.00
  „Zręczne zajęcia - ceramika online dla dorosłych”
  20.11. - część pierwsza z cyklu filmików wprowadzających w świat ceramiki.
  Przez kolejne tygodnie, krok po kroku, będzie można dowiedzieć się, jak zorganizować sobie przestrzeń do pracy w domu do czerpania radości z tworzenia ceramiki.
 • Każda sobota g. 9.00
  Zajęcia plastyczne dla dzieci
  Filmiki z cyklu „Zrób to w domu” lub „Krecha. Rysunkowa gimnastyka”
  21.11. - Film „Stacja badawcza”

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jest na FB @gswopole, IG @gswopole, YT gswopolenowe oraz ma swoją stronę: galeriaopole.pl/

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
miło mi poinformować, że dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku - umiejętność uczenia się.
Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem.
Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z cyklem „Techniki nauki”. Proszę również o przekazanie tej informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom.
Jestem przekonany, że nowy materiał edukacyjny TVP będzie wsparciem dla młodych ludzi w ich samodzielnej nauce.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Załącznik:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną do kontaktu z sekretariatem zapraszamy drogą telefoniczną lub e-mailową.

Świetlica wraz z biblioteką realizują projekt edukacyjno-czytelniczy dla grup świetlicowych na rok szkolny 2020/2021 „Podróże dookoła świata - poznajemy kontynenty”

Projekt ma za zadanie przybliżyć uczniom przyrodę, geografię, historię i inne wiadomości dotyczące poszczególnych kontynentów. Ponadto ma umożliwić poznanie kultury (muzyka, taniec, architektura, malarstwo) i zwyczajów charakterystycznych dla wybranych regionów. Dodatkowym zadaniem projektu jest promocja literatury z różnych stron świata oraz filmów edukacyjnych, reportaży i tekstów kultury opowiadających o kontynentach.

Szanowni Państwo,
w związku z napływającymi do szkoły wątpliwościami dotyczącymi udostępniania danych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że zgodnie z Art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.0.1239)

 1. Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:
  1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
  2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,
  3) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną
  – od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.
 2. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  1) imię i nazwisko;
  2) datę urodzenia;
  3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
  4) płeć;
  5) adres miejsca zamieszkania;
  6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
  7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
  8) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego;
  9) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;
  10) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu;
  11) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

Wobec powyższego dane udostępniane są z zasobów szkoły na podstawie przepisu prawa, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących każdego administratora danych osobowych.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.