W dniu 12 kwietnia w naszej szkole odbył się etap szkolny XVI edycji Wojewódzkiego Turnieju Polskiego Czerwonego Krzyża ph. „Człowiek i Jego Środowisko”, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:

  • inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej oraz problematyki dotyczącej środowiska, człowieka oraz jego działalności w przyrodzie
  • kształtowanie zachowań i warunków życia sprzyjających poprawie i ochronie zdrowia oraz ochronie środowiska naturalnego
  • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

Etap szkolny, pozwalający wyłonić reprezentantów naszej szkoły na etap rejonowy, został przeprowadzony na podstawie załączonego testu. Wzięło w nim udział 26 uczniów.

Do etapu rejonowego, który odbędzie się w maju zakwalifikowało się 3 siódmoklasistów:

  1. Adam Szyszka – klasa 7b
  2. Jan Harupa – klasa 7c
  3. Mateusz Kowalowicz – klasa 7b.

    Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie konkursu!