Projekt edukacyjny „Z ekologią za pan brat” realizowany był ciągu roku szkolnego 2016/2017. Projekt skierowany był do uczniów klas 1-2. W realizacji programu zaangażowani byli również rodzice. Główna myśl przyświecająca realizacji projektu zakładała poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody ożywionej i nieożywionej, wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska

 

 

 

poprzez kształcenie nawyków ekologicznych, utrwalanie pojęć –odpady, surowce wtórne, segregacja, recykling, rośliny chronione, zwierzęta, chronione, kształcenie umiejętności wnioskowania i obserwacji oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych wśród najmłodszych dzieci szkolnych.

Działania prowadzone w ramach realizacji projektu obejmowały m. in.: Dzień drzewa , „Zielony dzień”, projekcję filmów edukacyjnych o tematyce ekologicznej, zbiórkę koców i karmy dla zwierząt z opolskiego schroniska. W ramach realizacji działań projektowych  zorganizowaliśmy konkursy rodzinne: dla klas drugich „Mapa zielonego szlaku”, zaś dla klas pierwszych, konkurs plastyczny pod hasłem „Środowisko ponad wszystko”. Klasy drugie wykonywały również pracę w konkursie technicznym „EKO - ludek”. Projekt udało się sfinalizować, w połączeniu z obchodami  „Dnia Ziemi”, czyli 21 kwietnia. Podsumowanie projektu stanowiło jednocześnie rozstrzygnięcie konkursów, które organizowaliśmy w toku jego realizacji. Każda klasa zaprezentowała również swój „EKO-wiersz”, natomiast uczniowie klasy 2c i 2d zaprezentowali się w przedstawieniu o tematyce ekologicznej „Przygody w Stumilowym Lesie”. Ostatnim punktem podsumowującym działania projektowe, było wspólne śpiewanie hymnu ekologicznego, czyli piosenki pt. „Ziemia to wyspa zielona”. Mamy nadzieję, że dzieci wyniosły przekonanie, że to od ich zachowań i określonych, świadomych działań, w dużej mierze zależy w jakim świecie będą żyć one, a potem ich własne dzieci. Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz Paniom Wychowawczyniom klas 1 i 2 za aktywne włączenie się w realizację wszelkich zadań wynikających z działań projektowych. Dyrekcji i Radzie Rodziców, za przychylność i wsparcie finansowe.