Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) realizatorów unijnego programu Safer Internet.

 

 

 DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów).

W roku 2017 DBI obchodzić będziemy 7 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem "Lepszy internet zależy od Ciebie!". Podczas obchodów DBI chcemy podrkeślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

 

http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu

 

 

 

W ramach DBI w naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące działania:

1. Zajęcia komputerowe

• Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 4-6 na temat: Niebezpiecznych treści i zasobów Internetu
• Ochrony własności intelektualnej i własnego wizerunku w oparciu o materiały ze stron dziecko w sieci i sieciaki oraz „3...2...1...Internet”

• Wykonanie gazetki ściennej "Bezpieczny Internet".
• Zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcanie do korzystania z nich
• Rozmowy z rodzicami (w trakcie wywiadówek) na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz wskazówki, jak im zapobiegać

2. Koło informatyczne
• Zajęcia tematyczne poszerzające wiedzę uczniów z wykorzystaniem materiałów ze strony DBI
• Wykonanie prac „BEZPIECZNY INTERNET, w ramach  Dnia Bezpiecznego Internetu