Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

Aktualności

  Szanowni Rodzice!

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z wyrozumiałością, dotyczy to również oceniania.

     Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu.

Ustala się co następuje:

1. NAUCZYCIELE
Nauczyciele będą dostępni dla uczniów w godzinach wg harmonogramu. Będą wówczas gotowi do konsultacji z uczniami poprzez e-dziennik, komunikatory itp. zgodnie z ich potrzebami.
Formy i terminy konsultacji nauczycielskich dla uczniów i rodziców:
a. Poprzez e-dziennik – moduł wiadomości, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły tel. 77 454 28 89;
b. Termin konsultacji, kontaktów e-mail, wiadomości itp.: od 9.00 do 13.00 poza weekendami, feriami i świętami.
2. RODZICE
a. W celu umożliwienia nauczania zdalnego przekazują dane kontaktowe swoje i dzieci (e-mail, numer telefonu);
b. Organizują dziecku w domu miejsce pracy, starając się uwzględnić wytyczne umieszczone na stronie internetowej szkoły;
c. Współpracują z nauczycielami;
d. Utrzymują kontakt z wychowawcą klasy;
e. Przekazują, jeśli się pojawią, informacje o trudnościach w realizacji nauczania na odległość lub niemożności jego realizacji;
f. Zapoznają się z tygodniowym zakresem treści nauczania z poszczególnych przedmiotów, z wiadomościami kierowanymi do uczniów;
g. W miarę możliwości dopilnowują, czy dzieci realizują zadanie zlecone przez nauczycieli, w klasach młodszych organizują pracę dziecka.
3. UCZNIOWIE
a. W szczególności klas V – VIII utrzymują samodzielny kontakt z nauczycielem poprzez e-mail, e-dziennik;
b. W klasach I – IV, i w przypadku uczniów, którzy nie mają kontaktu elektronicznego, rodzice utrzymują ze szkołą kontakt telefoniczny.
c. Ograniczają użytkowanie komputera, smartfona głównie do realizacji zajęć edukacyjnych (higiena pracy dziecka);
d. Wykonują polecenia nauczyciela, starają się odrabiać samodzielnie zadania (szczególnie w klasach IV – VIII), w przypadku trudności kontaktują się z nauczycielem (w klasach młodszych z nauczycielem kontaktuje się rodzic);
e. W przerwach pomiędzy zajęciami, szczególnie podczas pracy przy komputerze (smartfonie), wykonują ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne (także zgodnie z zaleceniami nauczycieli wychowania fizycznego i świetlicy).
4. SPOSÓB MONITOROWANIA postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez:
a. Karty pracy ucznia (rozumiane w szerokim znaczeniu prace wykonane przez ucznia zgodnie z instrukcją nauczyciela);
b. Arkusze interaktywne;
c. Zeszyty, ćwiczenia i inne prace (zostaną sprawdzone po powrocie uczniów do szkoły);
d. Odesłane nauczycielowi pocztą elektroniczną informacje, karty pracy itp.;
e. Informowanie o postępach i ocenach poprzez e-dziennik (oceny wystawione podczas zdalnego nauczania mają w opisie oceny zaznaczenie – nauczanie zdalne/nz. Waga ocen zgodna z dotychczasowym ocenianiem ujętym w Statucie PSP nr 1 w Opolu)
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu rodziców i uczniów, do rozszerzenia ww. katalogu weryfikowania wiedzy i umiejętności ucznia.
5. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać umieszczane są na stronie internetowej szkoły www.psp1.opole.pl w zakładce zdalne nauczanie, są to głównie materiały zalecane przez MEN i publikowane za pośrednictwem strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami przez dziennik elektroniczny. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.

Dyrektor szkoły – Ewa Ziembik

 

Formy kontaktu w czasie zawieszenia działalności szkoły

Napiszcie do nas, jeśli pojawi się jakiś problem, ale także jeśli za nami tęsknicie:) Zapraszam do kontaktu zarówno RODZICÓW, jak i UCZNIÓW.

pedagog szkolny Katarzyna Wrzesińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

psycholog szkolny Anna Szmyt, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy także do lektury naszych stron na Facebooku. Dostęp mają także osoby nie mające konta na Facebooku. Po prostu trzeba kliknąć link, lub wkleić go w przeglądarce. Jeśli Facebook upomina się o zalogowanie kliknijcie "nie teraz".

Jeśli macie konto na Facebooku to proszę polubcie naszą stronę, dodajcie do obserwowanych. Jeśli jakiś artykuł Wam się spodobał dajcie łapkę lub serduszko, będziemy wiedzieć, co Was interesuje. Zostawiajcie komentarze. Tworzymy te strony dla Was i chcemy wiedzieć, że do Was docierają.

Na stronie jest możliwość porozmawiania z nami online, jeśli macie aplikację Messengera. Po prostu kliknij wyślij wiadomość.

strona na Facebooku dla rodziców https://www.facebook.com/W-gabinecie-108581740775167/

strona na Facebooku dla uczniów https://www.facebook.com/upsychologaipedagoga/

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej,
ogłoszoną w dniu 11 marca dotyczącą
zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do odwołania,
tegoroczna XIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik
zostaje czasowo zawieszona.
Prawdopodobny termin przeprowadzenia Konkursu
to 28 kwietnia 2020 r.
Termin może ulec dalszemu przesunięciu
ze względu na rozwój sytuacji w kraju.

 

Szanowni Państwo,
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

 1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.
Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

Opole, 11 marca 2020r.

Szanowni Rodzice uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu!
W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i organem prowadzącym, dyrektor PSP nr 1 w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze na okres od 12 do 25 marca 2020r.
W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką. Ponadto informuję, że Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni ( art. 4.1 Ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DZU z 2020 p, 374). Na stronie ZUS jest do pobrania oświadczenie o dodatkowym zasiłku wychowawczym. Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku.


Dyrektor PSP 1 w Opolu
Ewa Ziembik

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII - VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00.

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć uczniowie lub grupy/zespoły wytypowane w drodze konkursu wewnątrzklasowego przez wychowawcę.
 2. Uczniowie mogą zaprezentować dowolny talent (śpiew, taniec, piłkę nożną, malarstwo, zdolności aktorskie itp.) a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 3. Festiwal odbędzie się dla trzech kategorii wiekowych I - III, IV - V i VI - VIII.
 4. Wychowawca zgłasza u organizatora dwie prezentacje z klasy do 14 marca 2020 r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie przez wytypowanego ucznia/uczniów karty zgłoszenia – do pobrania u wychowawcy. Uczestnik przygotowuje krótką, pisemną prezentację swojej pasji, która w dniu pokazu zostanie odczytana przez konferansjera.
 6. Podkłady muzyczne uczestnik dostarcza organizatorowi na płycie CD-Audio lub w formacie mp3 na pamięci przenośnej.
 7. Zwycięzców wybiera kapituła złożona z nauczycieli i uczniów naszej szkoły (z każdej klasy wychowawca typuje jedno dziecko). Honorowymi członkami jury są uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce w ostatniej edycji.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.