foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

Gościmy

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarz 2019/2020

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

20 grudnia 2019 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania (*)

13 stycznia 2020 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania (*)
23 stycznia 2020 r. Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych
30 stycznia 2020 r. Klasyfikacja śródroczna

10 lutego - 23 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

1 lutego 2020 r.

Początek II semestru

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16 - 18 czerwca 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty

18 maja 2020 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania (*)

1 czerwca 2020 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej
z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania (*)

11 czerwca 2020 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych

18 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja roczna

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

18-19.09.; 5-6.02.; 3-4.06. - zebrania
6-7.11.; 4-5.12.; 8-9.01.; 1-2.04.; 6-7.05. - konsultacje

Zebrania z rodzicami, konsultacje

27 czerwca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.

Ferie letnie

 

14 X 2019 r., 31 X 2019 r., 16 - 18 VI 2020 r. - egzamin ósmoklasisty, 2 - 3 I 2020 r., 12 VI 2020 r., 29 maja 2020 r. (piątek)

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

  • Wigilia Bożego Narodzenia - 24.12.2019 r. (wtorek),
  • Sylwester - 31.12.2019 r. (wtorek),
  • Wielki Piątek - 10.04.2020 r.

 

(*) Za skuteczny sposób powiadomienia rodziców rozumie się przekazanie informacji przez e-dziennik

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.