foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

DYREKCJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W OPOLU


Dyrektor szkoły: Ewa Ziembik

Z-ca dyrektora szkoły: Małgorzata Suchorska

 

NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • Sylwia Chudalla
 • Joanna Graczyk
 • Donata Kluba
 • Katarzyna Komarek
 • Jolanta Langos-Stępień
 • Ludmiła Sobolewska
 • Beata Trześniewska

 
Nauczyciele języka polskiego:

 • Katarzyna Gogolok
 • Ludwina Gordon
 • Angelika Krysiak
 • Mirosława Olejnik-Skwira
 • Dorota Polit-Szczotka


Nauczyciele historii:

 • Artur Szymczak
 • Katarzyna Trojanowska
 • Arkadiusz Wickiewicz


Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:

 • Arkadiusz Wickiewicz


Nauczyciele plastyki:

 • Urszula Bartczak
 • Małgorzata Durkalec-Żytyńska


Nauczyciele muzyki:

 • Urszula Bartczak


Nauczyciele języka angielskiego:

 • Grażyna Falenta
 • Danuta Górska
 • Arkadiusz Jagieniak
 • Iwona Kępczyńska
 • Martyna Otorowska-Zomb
 • Aleksandra Raniczkowska

Nauczyciele języka niemieckiego:

 • Grażyna Osmęcka
 • Magdalena Sutarzewicz

Nauczyciele matematyki:

 • Iwona Dulas
 • Mariola Klimkowska
 • Elżbieta Pasternak
 • Krystyna Szpak


Nauczyciele fizyki:

 • Iwona Szewczyk


Nauczyciele chemii:

 • Krzysztof Dynak
 • Ewa Ziembik


Nauczyciele przyrody:

 • Ewa Holc


Nauczyciele biologii nauczanej dwujęzycznie:

 • Ewa Holc


Nauczyciele biologii:

 • Maciej Gołąbek
 • Ewa Holc


Nauczyciele geografii:

 • Irena Świec


Nauczyciele techniki:

 • Małgorzata Durkalec-Żytyńska


Nauczyciele informatyki nauczanej dwujęzycznie:

 • Danuta Górska


Nauczyciele informatyki:

 • Iwona Dulas
 • Danuta Górska
 • Mariola Klimkowska
 • Iwona Szewczyk


Nauczyciele religii:

 • Kamil Jezierski
 • Lucyna Skorupa – Siostra Antonina


Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • Bogumił Baran
 • Dominika Sikorska
 • Bożena Łysiak
 • Mariola Wojciechowska


Nauczyciele edukacji przez szachy:

 • Bogumił Baran


Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

 • Arkadiusz Jagieniak


Nauczyciele doradcy zawodowi:

 • Anna Szmyt


Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

 • Ewa Holc


Nauczyciele wspomagający:

 • Anna Grabińska
 • Teresa Warzycha


Pedagog:

 • Katarzyna Wrzesińska


Psycholog:

 • Anna Szmyt


Logopeda:

 • Mirosława Olejnik-Skwira


Pracownicy biblioteki:

 • Monika Kozakiewicz


Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

 • Krystyna Gilman
 • Donata Kluba
 • Monika Kozakiewicz
 • Elżbieta Pasternak
 • Ludmiła Sobolewska
 • Magdalena Tracz
 • Teresa Warzycha
 • Anna Wilk
 • Żaneta Żelosko

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.