Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

Po raz kolejny zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursie nauk przyrodniczych „Świetlik”.

Konkurs „Świetlik” powstał w 2007 roku z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest adresowany do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych i jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Od dziesięciu lat cieszy się coraz większą popularnością wśród uczniów i uznaniem wśród nauczycieli.

 

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci otaczającymi je zjawiskami przyrodniczymi, wzbudzenie w młodzieży pasji, dzięki której zrozumieją, że nauka może stanowić ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Poprzez wykonywanie eksperymentów przyrodniczych w ramach przygotowań do Konkursu uczniowie rozwijają umiejętności badawcze. Poznanie i zrozumienie mechanizmów, które rządzą przyrodą, to dobry początek zdobywania wiedzy dla każdego młodego człowieka ciekawego świata.

Pytania konkursowe w Konkursie „Świetlik” dotyczą wszystkich nauk przyrodniczych, m.in. fizyki, astronomii, biologii, chemii oraz techniki. Wyjątkowość „Świetlika” polega na tym, że przed przystąpieniem do testu konkursowego, uczniowie wykonują doświadczenia przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przed Testem Konkursowym na Stronie Internetowej Konkursu pojawiają się zestawy doświadczeń dla każdego Poziomu.
Zestawy doświadczeń zawierają od dwóch do pięciu doświadczeń wraz z dokładnymi opisami i komentarzami.
Przeprowadzenie doświadczeń stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów ogólnie dostępnych.
Uczestnicy każdego poziomu wiekowego mają za zadanie przeprowadzenie tych doświadczeń w dowolnym terminie przed przystąpieniem do Konkursu. Doświadczenia powinny być wykonywane indywidualnie przez każdego ucznia w domu pod nadzorem osoby pełnoletniej lub grupowo w szkole podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych, pod opieką nauczyciela.
Uwagi merytoryczne dotyczące doświadczeń należy zgłaszać drogą e-mail Organizatora nie później niż do 26 lutego 2019 r.
Uczestnicy mogą przystąpić do Testu Konkursowego nawet wówczas, gdy nie wykonali doświadczeń.
Niektóre pytania konkursowe dotyczą tych właśnie doświadczeń, inne wiedzy szkolnej oraz wiedzy, jaką można zdobyć obserwując otaczający świat, a także korzystając z książek, filmów i programów popularnonaukowych.

Nauczyciele przyrody

Zapisy: do 14 lutego 2019 r.
Koszt: 10 zł

KONKURS: 12 marca 2019 r.

Ogłoszenie wyników: 15 maja 2019 r.

Wysyłka nagród: 29 maja - 14 czerwca 2019 r.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.