W ramach programu Comenius w dniach od 24- 28.05.2011 roku przedstawicielki naszej szkoły: Teresa Mokrzycka – koordynator programu, Dorota Polit-Szczotka i Katarzyna Trojanowska,  udały się do Turynu we Włoszech. Było to ostatnie, podsumowujące spotkanie trwającego dwa lata programu. Nasza prezentacja European legends zyskała duże uznanie. Podczas pobytu w Turynie odwiedziłyśmy trzy szkoły. W każdej witano nas bardzo ciepło. Dzieci prezentowały przygotowane piosenki, tańce, wiersze. Bardzo podobał się nam występ dziecięcego chóru gospel. Miałyśmy też okazję zwiedzić to piękne miasto. Ujęła nas serdeczność i ciepło okazywane nam przez naszych włoskich przyjaciół – nauczycieli.

 

 

Nasza szkoła w programie Comenius. Od roku 2009 nasza szkoła uczestniczy w programie COMENIUS. W grupie, oprócz nas, jest osiem innych szkół z: Walii, Szkocji, Anglii, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Turcji.Spotkanie organizacyjne miało miejsce w Hiszpanii (Gran Canaria) w październiku 2009r. Ustalono, że wszystkie projekty opierać się będą na baśniach i legendach z akcentem na kluczowe kompetencje. W marcu 2010 roku było spotkanie w Londynie a w maju wizyta w Turcji. W listopadzie 2010 gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Włoch, Hiszpanii, Walii, Szkocji, Rumunii, Anglii i Bułgarii. Przedostatnie spotkanie odbyło się w Walii (Cardiff – Caerphilly) w marcu 2011. Zakończenie projektu będzie miało miejsce w maju w Turynie, Włochy.
Zrealizowaliśmy siedem prezentacji:
1. Krótki przegląd historyczny Polski (listopad 2009)
2. Od Grosika Do Złotówki (marzec 2010)
3. Wielkanocna kroszonka (maj 2010)
4. Poszanowanie innych nacji i odmienności kulturowych (listopad 2010)
5. Przyjaźń (marzec 2011)
6. Turcja – nasz partner (marzec 2011)
7. W trakcie realizacji: Legendy poszczególnych państw (maj 2011)

Od wrześnie tego roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Celem jego jest stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń oraz badania różnych aspektów różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej krajów objętych programem.
Nasze kraje partnerskie to: Hiszpania, Włochy, Turcja, Bułgaria, Rumunia, Szkocja, Anglia, Walia.
Roli koordynatora projektu w naszej szkole podjęła się p. Katarzyna Gogolok.
Będziemy realizować temat:


„Improving key competences through legends and stories”
(„ Doskonalenie kompetencji kluczowych przy pomocy legend i opowieści”).

Będzie on realizowany  w latach 2009 / 2011, a jego głównym celem będzie wymiana doświadczeń,  opracowywanie i wdrażanie ciekawych metod oraz rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych w szkołach, realizowanych przez kadrę szkolną. 
W dniach 27-31.10.2009 odbyła się pierwsza wizyta w szkole koordynującej projekt, na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria. Udział w niej wzięli przedstawiciele  szkół partnerskich z Włoch, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Szkocji, Anglii, Walii, Hiszpanii i Polski.
Naszą szkołę reprezentowały panie: Katarzyna Gogolok – koordynator projektu i Iwona Dulas – odpowiedzialna za stronę internetową projektu.


Opracowaliśmy zadania na najbliższy rok, omówiliśmy formy współpracy i wymiany informacji między uczniami i nauczycielami oraz sposoby prezentacji naszych osiągnięć.
Jednym z pierwszych naszych zadań jest opracowanie w języku angielskim i polskim prezentacji multimedialnej (film, zdjęcia) na temat tego, jakimi ciekawymi metodami uczymy historii naszego kraju. Wykorzystamy do tego materiały z przedstawienia „Historia Polski w pigułce”, zdjęcia z wycieczek szkolnych do miejsc związanych z naszą historią oraz Konkursu Poezji Patriotycznej organizowanego corocznie w naszej szkole.
W szkole został też ogłoszony konkurs na logo programu. W grudniu uczniowie wyślą własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi do swoich rówieśników w krajach partnerskich. 
Mamy nadzieję, że praca nad projektem, przy wydatnej pomocy rodziców i środowiska lokalnego, pozwoli na jeszcze większe zaangażowanie uczniów i nauczycieli w proces nauczania.

Projekt edukacyjny z zakresu tematyki edukacji finansowej

Projekt był realizowany  od IX do XII 2009r przez uczniów klas IIIA, IIIB, IIIC.
Pierwszy etap realizacji projektu trwał pięć dni, w trakcie których uczniowie poznali tajniki podstaw edukacji finansowej. Później uczniowie „podróżowali po planetach”. Każdy z kolejnych dni zajęć odbywał się na innej „planecie”. Podczas pięciodniowej „podróży po planetach” uczniowie zdobywali określone umiejętności, a wykonując poprawnie konkretne zadania zdobywali bilety na następną „planetę”. Każdy uczeń otrzymał własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentował realizację poszczególnych zadań. Chłopcy i dziewczęta uzupełniali komiks o przygodach Grosika, wymyślali nowe przygody bohatera z kosmosu, a wspólna praca dawała wszystkim wiele radości i satysfakcji. W ramach realizowanego projektu uczniowie wykonali wiele ciekawych prac plastycznych, plastyczno- technicznych , matematycznych i literackich. Główny bohater -Grosik skłonił wszystkich do oszczędzania nie tylko pieniędzy, ale i wody, środowiska oraz własnego zdrowia. Koordynatorami projektu w szkole były: B.Trześniewska, p. S.Chudalla, p. L.Sobolewska. Projekt był finansowany przez: Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

 


Główne cele i założenia projektu to:
• ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi,
• umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
• wspomaganie ich samodzielnego uczenia się,
• inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
• rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji