Od poniedziałku 11 lutego 2019 roku

obowiązuje nowy plan lekcji.

W planach niektórych klas zaszły niewielkie zmiany.

Zmiany w planie dotyczą wychowania do życia w rodzinie dla klas 4-8.

zobacz>>