Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – informacje na stronie MEN:

Na stronie http://www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

W zakładce Rekrutacja 2019/2020 podane są m.in. najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

 

 

 


Terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 

 

Terminy ostatniego próbnego egzaminu ósmoklasisty: