Co roku w połowie marca obchodzimy w naszej szkole Dzień Świętego Patryka, któremu towarzyszy projekt dla klas V-tych „Irlandia – wyspa zielona”. W tym roku do konkursu podsumowującego projekt stanęły trzy klasy V-te. Bezapelacyjnie wygrała reprezentacja klasy Vb uzyskując wielopunktową przewagę nad klasami Va i Vc. Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.