Celem Festiwalu Talentów jest wypromowanie poprzez publiczną prezentację zainteresowań i pasji uczniów naszej szkoły.

  1. W Festiwalu, który odbędzie się 21 marca 2018 r. mogą uczestniczyć uczniowie lub grupy/zespoły wytypowane w drodze konkursu wewnątrzklasowego przez wychowawcę.
  2. Uczniowie mogą zaprezentować dowolny talent (śpiew, taniec, piłkę nożną, malarstwo, zdolności aktorskie itp.) solo lub w grupie. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut.
  3. Festiwal odbędzie się dla dwóch kategorii wiekowych I–III i IV–VII.
  4. Wychowawca zgłasza u organizatora dwie prezentacje z klasy do 16 marca 2018 r.
  5. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie przez wytypowanego ucznia/uczniów karty zgłoszenia – do pobrania u wychowawcy. Uczestnik przygotowuje krótką słowną prezentację o swojej pasji, która w dniu pokazu zostanie odczytana przez konferansjera.
  6. Podkłady muzyczne uczestnik dostarcza organizatorowi na płycie CD-Audio lub w formacie MP3 na pamięci przenośnej.
  7. Zwycięzców wybiera kapituła złożona z nauczycieli i uczniów naszej szkoły (z każdej klasy wychowawca typuje jedno dziecko). Honorowymi członkami jury są uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce w ostatniej edycji.
  8. Tegoroczni zwycięzcy będą reprezentowali naszą szkołę w Opolskim Międzyszkolnym Festiwalu Talentów.