Cele konkursu:

  • budzenie zainteresowań astronomią i astrofizyką,
  • poszerzenie wiadomości o Układzie Słonecznym i Wszechświecie,
  • inspirowanie do własnych obserwacji astronomicznych,
  • zainspirowanie do samodzielnej, twórczej pracy.

Etap szkoły odbędzie się 28 lutego 2018 r.

Na etapie wojewódzkim szkołę reprezentuje trzech uczniów z najlepszymi wynikami (minimum 80% dobrych odpowiedzi)

Nagrody dla laureatów:

  • Za zajęcie I miejsca uczeń otrzymuje – teleskop.
  • Tytuł laureata otrzymują osoby, które uzyskały co najmniej 90% punktów najlepszego wyniku.
  • Każdy uczestnik II etapu otrzymuje dyplom.

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów zainteresowanych astronomią.

Zapisy u p. Ewy Holc i p. Iwony Szewczyk