Tradycyjnie, opolskie Stowarzyszenie Chóralne Opolszczyzna Śpiewa zorganizowało wspólne kolędowanie chórów działających w szkołach i instytucjach na terenie województwa opolskiego. Dzieci ćwiczyły w szkołach pod okiem swoich dyrygentów. Razem śpiewaliśmy na dwóch próbach w czwartek i w niedzielę. Koncert odbył się w niedzielę 7.01.2018 r. o godz. 16.00 w kościele św. Boromeusza. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Biskup Diecezji Opolskiej i Opolski Kurator Oświaty. Przy nowoczesnym ołtarzu oprócz chórzystów pojawiły się instrumenty: skrzypce i wiolonczela. O oprawę muzyczną – organy zadbała: p. Anna Dul.

 

 

Naszą szkołę reprezentował zespół Dylemat pod kierownictwem p. Urszuli Bartczak w składzie:

  1. Zofia Parasiewicz, klasa IIIa
  2. Martyna Niemczyk, klasa IVc
  3. Adrianna Sewiło, klasa IVc
  4. Nela Broszkiewicz, klasa IVc
  5. Oliwia Jankowiak, klasa IVc
  6. Marlena Matyjasek, klasa IVc
  7. Martyna Kłobut, klasa VIIb
  8. Oliwia Bronowicka, klasa VIIc
  9. Dominika Kmiotek, klasa VIIb.

Występ został gorąco przyjęty przez publiczność. Wszystkim wokalistkom oraz ich rodzicom, bez których wsparcia każda działalność byłaby skazana na fiasko – serdeczne podziękowania! Wyrazy uznania należą się też księdzu proboszczowi z goszczącego nas kościoła, ponieważ w czasie prób służył wielką pomocą, zadbał o to aby niczego nam nie brakowało. W czasie przerwy dzieci zostały poczęstowane ciepłą herbatą i słodyczami. Dziękujemy!