Po raz kolejny zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursie nauk przyrodniczych „Świetlik”.

Konkurs „Świetlik” powstał w 2007 roku z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest adresowany do uczniów klas 1–7 szkół podstawowych i jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.
Od dziesięciu lat cieszy się coraz większą popularnością wśród uczniów i uznaniem wśród nauczycieli.
W poprzedniej edycji Konkursu Świetlik wzięło udział ponad 40 tysięcy uczniów z całej Polski.

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci otaczającymi je zjawiskami przyrodniczymi, wzbudzenie w młodzieży pasji, dzięki której zrozumieją, że nauka może stanowić ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Poprzez wykonywanie eksperymentów przyrodniczych w ramach przygotowań do Konkursu uczniowie rozwijają umiejętności badawcze. Poznanie i zrozumienie mechanizmów, które rządzą przyrodą, to dobry początek zdobywania wiedzy dla każdego młodego człowieka ciekawego świata.

Pytania konkursowe w Konkursie „Świetlik” dotyczą wszystkich nauk przyrodniczych, m.in. fizyki, astronomii, biologii, chemii oraz techniki. Wyjątkowość „Świetlika” polega na tym, że przed przystąpieniem do testu konkursowego, uczniowie wykonują doświadczenia przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niektóre pytania konkursowe dotyczą tych właśnie doświadczeń, inne wiedzy szkolnej oraz wiedzy, jaką można zdobyć obserwując otaczający świat, a także korzystając z książek, filmów i programów popularnonaukowych.

Nauczyciele przyrody

Terminarz konkursu

Zapisy i termin wpłat:
do 12 stycznia 2018 r. (ze względu na termin ferii)
wysokość opłaty: 10 zł (dziesięć złotych)

Ogłoszenie doświadczeń:
16 stycznia 2018 r.

KONKURS: 13 marca 2018 r.

Ogłoszenie testów na www:
15 marca 2018 r.

Ogłoszenie kluczy na www:
27 marca 2018 r.

Ogłoszenie wyników:
15 maja 2018 r.