aktualizacja: 1.12.2017 r.

Zmianie uległy długości przerw międzylekcyjnych.

 

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Klasy czwarte

Klasy piąte

Klasy szóste

Klasy siódme