Od 4.12.2017 r. zmianie ulegną długości przerw międzylekcyjnych:

  1. 800 –  845 przerwa 5 min.

  2. 850 –  935 przerwa 10 min.

  3. 945 – 1030 przerwa 20 min.

  4. 1050 – 1135 przerwa 10 min.

  5. 1145 – 1230 przerwa 10 min.

  6. 1240 – 1325 przerwa 15 min.

  7. 1340 – 1425 przerwa 10 min.

  8. 1435 – 1520 przerwa 10 min.

  9. 1530 – 1615