Nauczyciele w roku szkolnym 2017/2018

Nauczanie zintegrowane
Buczarska Magdalena
Chudalla Sylwia
Dedyk Weronika
Gilman Krystyna
Grabińska Anna
Kluba Donata
Knop Anna
Komarek Katarzyna
Langos-Stępień Jolanta
Sobolewska Ludmiła
Suchorska Małgorzata
Tracz Magdalena

Trześniewska Beata
Waldowska Anna

Język polski

Gogolok Katarzyna
Gordon Ludwina
Katorosz Danuta
Polit-Szczotka Dorota
Skrzyszowska KatarzynaHistoria

Paszkiewicz Renata
Trojanowska Katarzyna

Język angielski

Jagieniak Arkadiusz
Kępczyńska Iwona
Otorowska-Zomb Martyna

Raniczkowska Aleksandra

Język niemiecki

Osmęcka Grażyna

Język hiszpański

Krupińska Katarzyna

Matematyka

Dulas Iwona
Klimkowska Mariola
Pasternak Elżbieta
Wilk Anna

Przyroda
Holc Ewa
Pluta Aleksandra

Szewczyk Iwona

Biologia

Bałcz-Malij Barbara
Nowak Adrian

Geografia
Nowak Adrian

Chemia
Ziembik Ewa
Dynak Krzysztof

Fizyka

Szewczyk Iwona

Muzyka

Bartczak Urszula

Plastyka
Bartczak Urszula

Sobolewska Ludmiła

Informatyka

Dulas Iwona
Podwysocki Adam

Wilk Anna

Zajęcia techniczne
Durkalec-Żytyńska Małgorzata

Tetla Witold

Wychowanie fizyczne
Baran Bogumił
Łysiak Bożena

Wojciechowska Mariola

Religia

Jasiński Jakub
Zdep Iwona – Siostra Sara

Doradztwo zawodowe
Szmyt Anna

Wychowanie do życia w rodzinie
Holc Ewa
Skoniecka-Kisiel Ewa

Pedagog

Wrzesińska Katarzyna

Psycholog
Szmyt Anna

Logopeda
Olejnik-Skwira Mirosława

Bibliotekarze
Kozakiewicz Monika

Wychowawcy świetlicy
Karolewska Jolanta
Olejnik-Skwira Mirosława
Rozbicka Katarzyna
Schwierc Żaneta
Warzycha Teresa
Wrzesińska Katarzyna
Żelosko Żaneta