Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka
zaprasza uczniów do udziału w konkursach:

 • Konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III


 • Konkurs literacki dla uczniów klas IV–VII

 

 

 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III:

Konkurs dla uczniów klas I–III na pracę plastyczną pt. „Moje spotkanie z bajkowym bohaterem”.

Cele konkursu:

 • Zapoznanie się z tekstem wybranej bajki lub baśni.
 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Uczenie umiejętności przekładu słowa czytanego na obraz.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Zasady konkursu:

 1. Technika pracy: dowolna forma płaska (np. kredki, pastele, farby plakatowe, akwarele, wyklejanka, wydzieranka, colage).
 2. Format: A4.
 3. Praca powinna zawierać na odwrocie dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa).
 4. Termin składania prac: do 20 listopada 2017 r.
 5. Miejsce składania prac: Biblioteka Szkolna.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu: 27 listopada 2017 r.

 

 

Konkurs literacki dla uczniów klas IV–VII:

Konkurs literacki dla uczniów klas IV–VII pt. „Moja propozycja książki do kanonu lektur szkolnych”.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności literackich.
 • Podkreślanie umiejętności krytycznego i wybiórczego odbioru dzieł literackich.
 • Uczenie sztuki argumentacji i obrony swojego zdania.

Zasady konkursu:

 1. Prezentacja polecanej propozycji książki i uzasadnienie wyboru powinno zajmować minimum 1stronę A4 maszynopisu.
 2. Praca konkursowa powinna być pracą samodzielną, niekopiowaną i wcześniej niepublikowaną.
 3. Praca powinna zawierać dane kontaktowe uczestnika konkursu: imię, nazwisko, klasa.
 4. Termin składania prac: do 20 listopada 2017 r.
 5. Miejsce składania prac: Biblioteka Szkolna.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu: 27 listopada 2017 r.