Psycholog szkolny:

mgr Anna Szmyt

Przyjmuje w gabinecie 22 w dniach:

Poniedziałek: 8.00 – 12.30

Wtorek: 8.50 – 14.25

Środa: 8.50 – 12.30

Czwartek: 10.50 – 15.30

Piątek: 8.00 – 11.45


Numer telefonu do gabinetu psychologa: 77 454 28 88


 

Moim zadaniem w szkole jest:

  • diagnoza psychologiczna uczniów;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych;
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci;
  • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  • wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  • udział w życiu szkoły (imprezach, projektach, doskonaleniu zawodowym).

 

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości albo chcecie się czegoś dowiedzieć, zapraszam do odwiedzin uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Praktyczne Porady dla Rodziców: