OPŁATY ZA OBIADYPAŹDZIERNIK 2017 (OD 02.10 DO 31.10)

ABONAMENTOWE:
CAŁY ZESTAW 22 DNI * 9,00 ZŁ = 198,00 ZŁ
II DANIA 22 DNI * 8,50 ZŁ = 187,00 ZŁ
ZUPY 22 DNI * 3,00 ZŁ = 66,00 ZŁ

INDYWIDUALNE:
CAŁY ZESTAW 10,00 ZŁ
II DANIE 9,00 ZŁ
ZUPA 3,00 ZŁ

ODPISY I ZWROTY GOTÓWKI ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY BĘDĄ UWZGLĘDNIANE JEDYNIE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA PRACOWNIKA STOŁÓWKI BĄDŹ ZGŁOSZENIA W BIURZE FIRMY POD NR TEL. 77 457 30 14 Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM. OBIAD NIEPODLEGAJĄCY ODPISOWI (NIEZGŁOSZONY LUB ZGŁOSZONY W DNIU NIEOBECNOŚCI) JEST DO ODBIORU W STOŁÓWCE W CZASIE GODZIN WYDAWANIA OBIADÓW, JEST MOŻLIWOŚĆ ZABRANIA OBIADU NA WYNOS W JEDNORAZOWYCH OPAKOWANIACH – PŁATNE 1 ZŁ.

OBIADY JEDNORAZOWE PŁATNE W MIEJSCU WYDAWANIA POSIŁKÓW, ZAPOTRZEBOWANIE NA OBIAD NALEŻY ZGŁOSIĆ W POPRZEDNIM DNIU ROBOCZYM POD NR TEL. 77 457 30 14.


ANDRZEJ MARCINIAK-PRODUKCJA GARMAŻERKI,
UL. KOSZYKA 21, 45-720 OPOLE
TELEFON KONTAKTOWY: 77 457 30 14
(OD PONIEDZIAŁKU – DO PIĄTKU W GODZ. 6.00-14.00)