W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe
dla uczniów klas I–VIII (z wyjątkiem religii) są objęte dotacją rządową,
a tym samym są bezpłatne dla ucznia.