W roku szkolnym 2017/2018 wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe
dla uczniów klas I–VII (z wyjątkiem religii) są objęte dotacją rządową,
a tym samym są bezpłatne dla ucznia.