Procedury postępowania przy przechodzeniu uczniów z jednej do drugiej szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych z językiem angielskim

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY PRZECHODZENIU UCZNIÓW  Z JEDNEJ  DO DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOLU

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOLU załącznik 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOLU załącznik 2

WNIOSEK O PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY załącznik 3

OŚWIADCZENIE załącznik 4

Kwestionariusz

Kwestionariusz osobowy ucznia

Podania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wnioski

WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH I  DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ

Inne

Statut szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady Oceniania Ucznia z Dysleksją, Dysortografią, Dysgrafią

Koncepcja pracy szkoły

Przedmiotowy system oceniania w klasie pierwszej