KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Statut szkoły

Regulamin stroju uczniowskiego

REGULAMIN POBYTU UCZNIA w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu

Program wychowawczo – profilaktyczny

Koncepcja pracy szkoły

Zasady oceniania ucznia z dysleksją, dysortografią, dysgrafią


Procedury postępowania przy przechodzeniu uczniów z jednej do drugiej szkoły podstawowej:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY PRZECHODZENIU UCZNIÓW  Z JEDNEJ  DO DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOLU

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOLU załącznik 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOLU załącznik 2

WNIOSEK O PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY załącznik 3

OŚWIADCZENIE załącznik 4

Kwestionariusz:

Kwestionariusz osobowy ucznia

Podania:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wnioski:

WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH I  DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ