Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu

Konto Rady Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu
45-072 Opole, ul. Reymonta 43


Bank Zachodni WBK S.A.  6 Oddział w Opolu
46 1500 1575 1215 7007 9389 0000


Praktyczne Porady dla Rodziców

Bezpieczny Internet - Praktyczne Porady