Projekt-Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki

1. Rekrutacja do projektu

2. HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU
Tytuł Projektu: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.