Pliki do pobrania:

Formularz potwierdzenia woli

Oświadczenie rodzica absolwenta szkoły

Oświadczenie rodziców o pracy w rejonie szkoły

Oświadczenie rodziców o spełnianych kryteriach

Oświadczenie rodziców o spełnianiu przez dziecko 6 letnie ob. przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu krewnych

Regulamin rekrutacji PSP 1 2017-2

Uchwała nr XXXIX_756_17 Rady Miasta Opola

WNIOSEK DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 2017/2018

Zarządzenie Nr OR-I.0050.151.2017 Prezydenta Miasta Opola

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ 2017/2018