PROJEKT „REAGUJ I ŻYJ BEZPIECZNIE”
W pierwszych dniach grudnia uczniowie klas I-III naszej szkoły
uczestniczyli w sztuce teatralnej pt.: "Pinokio na zakręcie – czyli współczesne perypetie drewnianego chłopca”. Artyści gościli w naszej placówce dzięki Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Opolu, w ramach projektu „Reaguj i żyj bezpiecznie”.

 

Dzięki temu spotkaniu dzieci  mogły poznać i zaszczepić w sobie mechanizmy obronne w kontaktach z obcymi osobami, nauczyć się reagowania w sytuacjach łamania prawa oraz wszelkich negatywnych zdarzeniach, które mogą towarzyszyć dziecku w jego życiu. Przypomniane zostały zasady bezpieczeństwa na drodze. Wykorzystane formy zabawy oraz dźwięku podczas spektaklu były doskonałą formą przekazu hasła przewodniego projektu.