Projekt "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży" skierowany jest on do uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, ponieważ ważne jest systemowe podejście do rozwiązania problemów związanych z edukacją matematyki.
W naszej szkole w projekcie tym będą uczestniczyć chętni uczniowie z klas IV i V.

Program opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:
• technik multimedialnych
• sposobów efektywnej nauki
• gier strategicznych
• wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

Zalety naszego programu nauczania:
• poszerza wiedzę uczniów poza „okrojony” przez ostatnie lata program nauczania matematyki
• wprowadza ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki
• wprowadza wiele umiejętności mało znanych i stosowanych jak np. sztuka szybkiego liczenia
• zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych
• odkrywa efektywne narzędzia rozwiązywania problemów - dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu
• rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.matematykainnegowymiaru.pl