XVII Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny „Zwierzaki”

Wyniki konkursu 2017r.

Zgoda i obowiązek informacyjny konkurs Zwierzaki.doc

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „ZWIERZAKI”
Cele przedsięwzięcia:
-poznawanie królestwa zwierząt,
-tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a światem przyrody,
-uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami,
-wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
-mobilizacja środowiska edukacyjnego do tworzenia zadań służących rozwojowi świadomości ekologicznej młodzieży,
-motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym człowieka i jego zagrożeniach we współczesnym świecie
-edukacja i wychowanie w duchu odpowiedzialności za przyszłość lokalnego środowiska naturalnego

Regulamin konkursu:
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną lub napisać pracę literacką.

Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe, gatunki ginące. Mile widziane prace dotyczące  rodzimych gatunków zwierząt różnych ekosystemów.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
- klasy I - III, 
- klasy IV – VI
- klasy gimnazjalne

Prace literackie

1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy literackiej w jednej z podanych form wypowiedzi: opowiadanie, opis, list, kartka z pamiętnika, esej lub utwór poetycki.
2. Każdy nauczyciel – opiekun merytoryczny, może nadesłać maksymalnie 6 prac po wybraniu ich w etapie szkolnym konkursu –  3 prac prozatorskich i 3 utworów poetyckich.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, być pracami napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach. 
4. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę prozą lub trzy wiersze.

Rozmiary pracy:
proza - maksymalnie 2 strony formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt, margines 2,5 cm, interlinia 1,5) wydruk jednostronny.
Poezja – do trzech wierszy,

Kryteria oceny pracy literackiej:

zgodność treści z tematem,
stopień samodzielności, indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,
poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu, dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna,
poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.


Prace plastyczne

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską bądź graficzną.
Format pracy dowolny.


Kryteria oceny pracy plastycznej:
- zgodność z tematem konkursu
- oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm
- poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi  technikami plastycznymi

Każdy nauczyciel – opiekun merytoryczny zgłasza maksymalnie 5 prac plastycznych z każdej klasy, jeżeli dotyczy to szkoły lub 5 prac plastycznych z jednej grupy wiekowej, jeżeli zgłoszenie dotyczy  domu kultury.

Osoby przystępujące do konkursu indywidualnie zgłaszają maksymalnie jedną pracę plastyczną.

W każdym przypadku jedna osoba może wziąć udział zarówno w kategorii plastycznej jak i literackiej.

Na poziomie wojewódzkim jury, które stanowić będą osoby powołane przez organizatora – nauczyciele, literaci, artyści plastycy - ustali nagrody i wyróżnienia. Z każdej grupy wiekowej, w kategorii literackiej i plastycznej zostanie wyłoniona jedna praca, która, zgodnie z werdyktem jury, uzyska tytuł Grand Prix konkursu. Jury ma prawo też takiego tytułu nie przyznać, jeżeli uzna, że poziom prac jest wyrównany.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, szkołę i klasę, dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ.


Prace należy przesyłać w terminie do 19 kwietnia 2017 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
45-072 Opole,
ul. Reymonta 43
z dopiskiem „Konkurs Zwierzaki”.


Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 21.05.2017 r. o godz. 10.00  na terenie Zespołu Szkól w Tułowicach.
Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej PSP nr 1 w Opolu. Laureaci zostaną powiadomieni faxem bądź na adres e-mailowy placówki.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów. Zastrzegamy prawo do publikacji i ekspozycji prac. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Małgorzata Sobolewska tel. 507956282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organizatorzy konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Opolu

Konkurs pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty

 

21 maja 2017r. na terenie Zespołu Szkół w Tułowicach odbyło się podsumowanie konkursu Zwierzaki. Uroczystość uświetnił zespół sygnalistów myśliwskich z Tułowic. Prowadzili koordynator konkursu Małgorzata Sobolewska, Elżbieta Pasternak i Zenon Sławęta - członek Komisji Edukacji, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich przy Zarządzie Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Wśród laureatów byli uczniowie naszej szkoły. Na zdjęciach: Julia Zaryczańska z mamą, Ewa Dudzińska i Lidia Szmyt. Wśród zebranych w pierwszym rzędzie Kacper Brzozowski z mamą.

 

 

 


21 maja w Zespole Szkół Leśnych w Tułowicach odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XVI Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Zwierzaki” Laureatom gratulowali organizatorzy. Z ramienia PSP nr 1 Małgorzata Sobolewska, a w imieniu sponsorów i współorganizatorów Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Władysław Śmiechowski.

 

 

 

 

Uroczyste podsumowanie XV Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Zwierzaki” 2015 nastąpiło 17 maja 2015 r. o godz. 13.00 na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Tułowicach. Osoby, które były nieobecne proszone są o kontakt z koordynatorem w celu przekazania nagród i wyróżnień laureatom. (tel. 507 95 62 82). Prace plastyczne, które nie zostały nagrodzone i wyróżnione należy odebrać.

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 25 maja o godz. 9.00 na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Tułowicach. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 


Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
25 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się otwarcie wystawy prac laureatów XIV Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Zwierzaki” .

 

 

 

 

Wernisażowi towarzyszył występ artystyczny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Urszuli Bartczak. W czasie spotkania laureaci i nauczyciele otrzymali katalogi zawierające prace plastyczne i literackie nagrodzone i wyróżnione przez jury konkursu. Katalog został wydany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Grupy Górażdże Aktywni w Regionie. Wystawa potrwa do 15 grudnia 2013r.