Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

21 grudnia 2018 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub
o groźbie nieklasyfikowania

7 stycznia 2019 r.

  • Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych

  • Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych

14 stycznia 2019 r. Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych
21 stycznia 2019 r. Klasyfikacja śródroczna

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

11 lutego 2019 r.

Początek II semestru

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15 – 17 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty

13 maja 2019 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub
o groźbie nieklasyfikowania

30 maja 2019 r.

  • Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

  • Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

6 czerwca 2019 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych

13 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja roczna

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Ferie letnie

31 X 2018 r., 2 XI 2018 r., 15 – 17 IV 2019 r. /Egzamin ósmoklasisty/, 2 V 2019 r., 31 V 2019 r.,

 

Zebrania z rodzicami odbywają się w pierwszy czwartek następujących miesięcy: listopad, grudzień, styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte
ul. Reymonta 43
45-072 Opole

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.