Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

Początki szkoły.

W budynku przy Placu Daszyńskiego 3 od 1941 r. mieścił się przechodni szpital wojskowy. Władze miasta wybrały ten budynek na miejsce zorganizowania pierwszej szkoły, ponieważ mieścił się w centrum. Pierwszy kierownik szkoły Paweł Gwóźdź zastał w nim łóżka polowe, sale zaśmiecone i brudne. Własnym wysiłkiem zaczął on organizować porządkowanie przyszłej szkoły, gromadzenie z całego miasta ławek i szaf. Do akcji przyłączyli się żołnierze, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Po wstępnych pracach porządkowych postanowiono rozpocząć naukę, co nastąpiło 26 IV 1945 roku. W pierwszym dniu było 17 dzieci w wieku 10–15 lat. Stopniowo przybywało dzieci i nauczycieli. Po dwóch tygodniach było już ponad 160 dzieci, utworzono 7 klas. Nauka trwała do 15 lipca i ten okres zaliczono jako rok szkolny. Dzieciom wydano świadectwa wypisane na kartkach z zeszytu. Od 4 V 1945 roku prowadzono regularne dożywianie dzieci i młodzieży. Szkoła otrzymała przydział mąki, cukru i kawy z Oddziału Aprowizacji MRN.


Wakacje były okresem intensywnej pracy, w tym czasie należało przygotować budynek do stanu używalności. Szkoła została odremontowana i wymalowana. Kierownik szkoły Paweł Gwóźdź nie szczędził sił i czasu by stworzyć dzieciom warunki do nauki i żeby nie były głodne. W kronice szkolnej tak o nim pisano:

Pan kierownik tak mizerny,
Chcąc być obowiązkom wierny,
Chodzi, stara i zdobywa,
Coraz nowa rzecz odkrywa,
Zwozi kaszę, groch i ławki
Przebaczając dzieciom sprawki
W nieustannym trwa uporze
I zdobywa ile może.
Śpieszy do Aprowizacji
Bo się dziś należą racje
Jutro do urzędów innych
Któż więc znajdzie równie pilnych?
Tak od rana do wieczora
Kiedy tylko wolna pora
A my sercem to czujemy
I dziś skromnie dziękujemy."


1 września 1945 roku na apel na boisku szkolnym zebrało się dwa tysiące dzieci i trzydziestu nauczycieli. Śpiewając hymn narodowy: „Jeszcze Polska” wszyscy płakali ze wzruszenia. Po przemówieniu wygłoszonym przez inspektora oświaty mgr Edmunda Wiesiołka dzieci zostały podzielone na trzy grupy według miejsca zamieszkania. 460 dzieci zabrał kierownik szkoły nr 5 Dominik Stasz. Szkoła nr 2 jeszcze nie była uporządkowana, wiec przez kilka dni dzieci do niej przydzielone pozostały w szkole nr 1.

HISTORIA I POCZĄTKI SZKOŁY

60 lat temu 26 IV 1945 roku po latach zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole Powszechnej nr 1 w Opolu – wówczas przy ulicy Thaelmana.
Pierwszym kierownikiem i założycielem szkoły był Paweł Gwóźdź. Oto jak wspominał pierwsze dni… „Zaproponowano mi zorganizowanie pierwszej po wojnie szkoły powszechnej.
W czasie wojny odbywały się tu szkolenia niemieckich żandarmów, a od 1941 r. mieścił się przechodni szpital wojskowy. Budynek był zastawiony łóżkami polowymi, sale zaśmiecone i brudne, ławek ni było ani śladu, nie mówiąc już
o innych pomocach naukowych. Własnym wysiłkiem prowadziłem porządkowanie szkoły, gromadziłem konieczny sprzęt. Do szkoły zwoziliśmy z miasta ławki i szafy. Potem w całej akcji pomagali nam żołnierze. W pierwszym dniu nauki w szkole było 17 uczniów w wieku od 10 do 15 lat. Po dwóch tygodniach chętnych do nauki było już 160 dzieci. Nauka trwała do 15 lipca1945 roku i tak zakończył się pierwszy rok szkolny w powojennej Polsce. Dzieciom wydano świadectwa wypisane na kartkach z zeszytu. W czasie pierwszych wakacji wykonano nieodzowne prace takie jak: oszklenie okien, naprawa dachu, odnowiono niektóre sale lekcyjne. Dzięki cierpliwości, samozaparciu i wytrwałości  nauczycieli, uczniów i ich rodziców
3 IX 1945 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny”…

8 maja 1980 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Obrońców Westerplatte i wręczenie sztandaru.

W 1980 roku w 35-lecie szkoły odsłonięto tablicę pamięci, wmurowaną przy głównym wejściu szkoły na której widnieją słowa:

„Nie żal wam było krwi, ani was ani nas.
Jedno było: Ojczyzna, zalana krwi szkarłatem.”


Uczniowie klas pierwszych i szóstych ślubują dziś na sztandar szkoły. W dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego delegacja młodzieży składa pod tablicą pamięci wiązankę kwiatów, a cała społeczność minutą ciszy oddaje hołd Bohaterom Westerplatte.


W  OKRESIE  60 LAT DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PEŁNILI  FUNKCJE  DYREKTORÓW:

Paweł Gwóźdź
Otto Wencel
Halina Guz
Julian Kijak
Stanisław Szczerba
Marian Maciag
Cecylia Malinowska – przez 25 lat
Ewa Ziembik – od 1.09.2004

WICEDYREKTORÓW

H. Guz
K. Mazurek
Z. Czapelska
K. Kaczanowska
A. Kaniewska
C. Malinowska
E. Tychy-Hipsz
K. Lubiatowska
M. Suchorska – od 1.09.2005


W ciągu 60 lat w  naszej szkole uczyło około 250 nauczycieli, a szkołę ukończyło 4 tysiące uczniów.
Są w życiu szkoły takie chwile, które wywołują refleksje, wzbudzają wspomnienia o minionym czasie.
Kształtowanie młodego pokolenia to odpowiedzialne i trudne zadanie, ale patrząc na długoletnią tradycję szkoły mamy wiele powodów do satysfakcji, a absolwenci i uczniowie szkoły do dumy.

NAUCZYCIELE  „JEDYNKI” W  JUBILEUSZOWYM  ROKU SZKOŁY  2005/2006

mgr Ziembik Ewa – matematyka
mgr Suchorska Małgorzatanauczanie zintegrowane
mgr Bartczak Urszulamuzyka, plastyka
mgr Brzozowska-Zięba Annapsycholog
mgr Chudalla Sylwianauczanie zintegrowane
mgr Chwalińska Danutanauczanie zintegrowane
mgr Chyra Katarzynajęzyk angielski
mgr Dulas Iwonamatematyka, informatyka
mgr Durkalec-Żytyńska Małgorzataplastyka,technika
mgr Dzięciołowska Sonianauczanie zintegrowane
mgr Falkowski Krzysztofwychowanie fizyczne
mgr Gilman Krystynanauczanie zintegrowane
mgr Gogolok Katarzynajęzyk angielski
mgr inż. Górska Danutainformatyka
mgr Gugnacka Grażynahistoria, pracownik biblioteki
mgr Holc Ewaprzyroda
mgr Jagieniak Arkadiuszjęzyk angielski
mgr Januszewska Ewanauczanie zintegrowane
mgr Karbownik Małgorzatanauczanie zintegrowane
mgr Karolewska Jolantanauczyciel świetlicy
mgr Kępczyńska Iwonajęzyk angielski
mgr Komarek Katarzynanauczanie zintegrowane
mgr Kluba Donatanauczanie zintegrowane
mgr Kozłowska Krystynanauczanie zintegrowane
Krzyżyk Czesławanauczyciel świetlicy
mgr Langos-Stępień Jolantanauczanie zintegrowane
mgr Łysiak Bożenawychowanie fizyczne
mgr Mokrzycka Teresajęzyk angielski
mgr Pasternak Elżbietamatematyka
mgr Polit-Szczotka Dorotajęzyk polski
mgr Przywara Annawychowanie fizyczne
mgr inż.Rosińska Sabinaprzyroda
mgr Rup Henrykajęzyk polski
mgr Sławińska Jolantamatematyka
mgr Sobolewska Ludmiłanauczanie zintegrowane
mgr Sobolewska Grażynapedagog
mgr Stasiewicz-Capiga Iwonanauczyciel świetlicy
mgr Trojanowska Katarzynahistoria
mgr Trusz Juliuszreligia
mgr Trześniewska Beatanauczanie zintegrowane
mgr Wojciechowska Mariolawychowanie fizyczne
mgr Wrzesińska Katarzynanauczyciel świetlicy
mgr Wyderka Ludwinajęzyk polski
Zdep Iwona (siostra Sara)religia

Średnio w roku szkolnym pracuje 40 nauczycieli. Opracowują oni i przygotowują uroczystości na wysokim poziomie, w tym wiele o zasięgu miejskim:

25-lecie Szkoły
W dniu 8 V 1970 r. – uroczyste nadanie szkole imienia Obrońców Westerplatte i wręczenie sztandaru, na który do dziś ślubują uczniowie klas pierwszych i szóstych

30-lecie Szkoły
Uroczystość w Teatrze im. J. Kochanowskiego z honorowymi gośćmi: mjr Leonem Pająkiem – Obrońcą Westerplatte i Pawłem Gwoździem – pierwszym kierownikiem szkoły.

35-lecie Szkoły
Otwarcie Szkolnej Izby Tradycji i odsłonięcie tablicy pamięci, wmurowanej przy głównym  wejściu szkoły. Widnieją na niej następujące słowa:
„Nie żal wam było krwi, ani was ani nas.
Jedno było: Ojczyzna, zalana krwi szkarłatem.”
Rokrocznie, w dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego delegacja młodzieży składa pod tablicą wiązankę kwiatów, a cała społeczność minutą ciszy oddaje hołd Bohaterom Westerplatte. Uroczysty koncert w Teatrze Kochanowskiego uświetnił Szkolny Zespół Pieśni i Tańca z ZPiT „Opole”. 41 Harcerska Drużyna Żeglarska otrzymała sztandar, ufundowany przez zakład patronacki szkoły – Zakłady Mięsne. Małżeństwo M. i W. Markuszewscy wychowało kila pokoleń wodniaków na bazie szkoły, popularnej „Barki” i SOW w Turawie.

60 i 75 rocznica Powstań Śląskich
Obchody poprzedziły liczne konkursy dotyczące historii Powstań Śląskich i wycieczki ich szlakiem. Uroczystość szkolną zakończono złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego. Międzyszkolny konkurs miał swój finał w Ratuszu, pod patronatem Wydziału Kultury UM Opola.

40-lecie Szkoły Uroczystość odbyła się w  Teatrze im. J. Kochanowskiego. Uświetnieniem jubileuszu były występy szkolnych zespołów artystycznych oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”.

45-lecie Szkoły
Święto Szkoły odbyło się na wesoło w Hali Gwardii w Opolu, do której młodzież dotarła w barwnym pochodzie. W programie były wybory miss, najciekawszego stroju, gry i wspólne zabawy z rodzicami. Wśród atrakcji był również pokaz tańca towarzyskiego i młodzieżowego.

50-lecie Szkoły
W ramach obchodów jubileuszu, „Jedynka” pierwsza zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Opolu, z finałem w Opolskim Amfiteatrze. Zadania przeplatały się z układami tanecznymi w choreografii E. Upirów i pokazami gimnastyczek A. Przywary. Część merytoryczną konkursu przygotowała K. Lenart-Juszczewska z  MŚO,  prowadzenie – rodzice uczniów. Wśród nagród najcenniejszą był rower górski, ufundowany przez Prezydenta Opola. Była też w Hali Gwardii Szkolna Familiada z konkursami dla rodziców i uczniów, z paradą Mikołajów. Uroczysty koncert miał miejsce ponownie w Teatrze im. J. Kochanowskiego, z  popisem skrzypcowym i wokalnym absolwentów, występami ludowego zespołu „Małe Opole”, powstałego na bazie naszych uczniów. Jubileusz zakończyło spotkanie nauczycieli z licznie przybyłymi absolwentami.
Szkoła od początku istnienia kładła duży nacisk na zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie dziś mogą rozwijać swoje zainteresowania w:                                               
Kołach: Polonistycznym, Matematycznym, Młodych Informatyków, Kronikarsko-Dekoratorskim,                                                                           
Klubach: Europejskim, Westerplatte, Młodego Redaktora, Ekologicznym, Zespołach: Wokalnym, Tanecznym, Teatralnym „Bąbel”, redagującym „Szkolną Miedzę”, zajęciach sportowych: Unihoc, gimnastyka artystyczna, mini piłka siatkowa, ręczna, szermierka, karate…                                                                                                                                      
Szczególne miejsce zajmują języki obce: język angielski jest dla uczniów obowiązkowy od 1972r., poszerzony o działalność Profesjonalnej Szkoły Języków Obcych, język niemiecki dla chętnych w formie lekcyjnej i zabawowej – „śpiewogry”, oraz konwersatorium z języka włoskiego.

Nauczyciele są obecni zawsze tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.

Są pionierami tzw. ”Zielonych Szkół” i „lekcji bez dzwonka”- dziś zwanych nauczaniem zintegrowanym kl. I-III, wprowadzają innowacje dydaktyczne i wychowawcze. Kol.S. Rosińska przygotowała młodzież do udziału w cyklu audycji Regionalnej TVP o tematyce ekologicznej.
Uczniowie zdobywali czołowe lokaty w olimpiadach i konkursach z jęz. polskiego, angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, muzyki, plastyki, techniki i najwyższe miejsca w sporcie.

Zespół redakcyjny „Szkolnej Miedzy” dwukrotnie zdobył I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czasopism Szkolnych. Brał udział w warsztatach dziennikarskich na zaproszenie programu ”5 * 10 * 15” TVP w Warszawie. W teleturniejach ogólnopolskich „Bliżej Europy” i „Szalone liczby” uczniowie zajęli II miejsce w kraju, a w konkursie literackim „Europa w szkole”- I miejsce. Na Sympozjach Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku i Krakowie otrzymali wyróżnienia I stopnia w opracowaniach literackich. Trójka uczniów reprezentowała Opole w Dziecięcym Sejmie w Warszawie.
W roku szkolnym 2002/03 w rankingu opolskich publicznych szkół podstawowych klasy szóste zdobyły pierwsze miejsce.

„Jedynka” służy pomocą, biorąc udział w akcjach charytatywnych, jest koordynatorem pomocy polskim dzieciom na Litwie. Uczniowie potrzebujący wsparcia mogą liczyć na swego wychowawcę i doświadczonego pedagoga G. Sobolewską oraz bezpłatne korepetycje w tzw. „świetlicy na szóstkę”- koordynator H. Rup.

Jest szkołą przyjazną dzieciom i środowisku, rozśpiewaną i kolorową. W szkole dużo się dzieje, dzieci poznają swój kraj dzięki licznym wycieczkom krajoznawczym i wyjazdom na „Zieloną Szkołę”. Uczniowie lubią swoją szkołę i już jako absolwenci często do niej wracają pamięcią, czego dowodem są liczne kartki, nawet z dalekich podróży. Zapisują do niej swoje dzieci, a obecnie już wnuki.
Zarówno  uczniowie  jak i  nauczyciele  są  dumni  ze  swojej   SZKOŁY.

 

CZAS ZMIAN: 2005- obchody 60-lecia szkoły; 2011- obchody 65-lecia szkołySześćdziesiąty rok pracy w szkole (2004)  to rok zmian -dyrektorem szkoły została mgr Ewa Ziembik a wicedyrektorem  mgr Małgorzata Suchorska. Od sześciu lat wiele się w szkole zmieniło. W naszej pracy idziemy z postępem stosując ciekawe i aktywne metody pracy z dziećmi. Wykorzystujemy środki multimedialne, pracujemy metodą projektów. Nasza szkoła jest wyposażona w nową pracownię komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekę z czytelnią multimedialną. Kilka sal lekcyjnych wyposażono w komputery i projektory multimedialne oraz tablice interaktywne. Przebudowano świetlicę szkolną, zaadaptowano salę do gier i zabaw sportowych oraz gabinet pedagoga i psychologa szkolnego. Sale lekcyjne sukcesywnie są doposażane w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci szkoła została wyposażona w monitoring wizyjny.


Do stałego ceremoniału szkoły dołączyliśmy jeszcze kilka nowych przedsięwzięć. Rokrocznie od sześciu lat-obchodzimy „Dzień Patrona Szkoły”, jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem „Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej” organizujemy „Dni Otwarte Szkoły”, najzdolniejszym uczniom przyznajemy „Złoty medal Jedynki”, aktywnie współpracujemy ze szkołami partnerskimi poza granicami naszego kraju realizując program „Comenius” i „e-Twinning”


Należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych oraz Szkół Westerplatte, posiadamy certyfikat „Otwartej Szkoły”, „Szkoły z klasą” i  „Szkoły bez przemocy”.


Od wielu już lat poziom kształcenia utrzymuje się na wysokim poziomie. W latach 2004-2010 dziewięciu uczniów otrzymało tytuł „Opolskiego Orła” za czołowe lokaty w konkursach. Wprowadziliśmy do zestawu programów nauczania język niemiecki.


Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej szkoły, rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w zajęciach wspomagających i wyrównawczych.


Nasze usytuowanie w centrum miasta sprzyja lepszej organizacji zajęć. Lekcje odbywają się nie tylko w ławce szkolnej ale w domach kultury, galeriach, muzeach, basenie i lodowisku-tak już jest od wielu lat. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.


W szkole na lekcjach uczniowie mogą wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach. Pod czujnym okiem nauczycieli redagują aż trzy gazetki szkolne ”Szkolną Miedzę”, „Mole książkowe” i „Kartkę”. Aktywnie działają w  Samorządzie Uczniowskim, który jako organizacja młodzieżowa jest współautorem uroczystości szkolnych, akademii, imprez klasowych oraz kulturalnych.


Rodzice naszych uczniów czynnie uczestniczą w organizacji pozalekcyjnych form pracy wychowawczej wspierając nas nauczycieli w wyjściach, wycieczkach, zielonych szkołach i organizacji wszelkich imprez.


W szkole dysponujemy dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która wciąż doskonali swoje zawodowe umiejętności. W naszej placówce pracuje dwudziestu siedmiu nauczycieli dyplomowanych, dziewięciu mianowanych, czterech kontraktowych i jeden  stażysta.


To zaszczyt móc tworzyć historię szkoły z tak bogatą tradycją. Jesteśmy dumni, że dziś możemy kontynuować pracę naszych poprzedników i czerpać z ich doświadczeń. Wspólnie cieszymy się z naszych sukcesów i wierzymy, że razem możemy osiągnąć ich jeszcze więcej. Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy, by szkoła rozwijała się i jak najlepiej pełniła swoją funkcję kształcąc młodych ludzi przez wiele kolejnych lat.

 

Nauczyciele w jubileuszowym 65 roku „Jedynki’  2010/2011
DYREKTOR SZKOŁY-EWA ZIEMBIK
WICEDYREKTOR-MAŁGORZATA SUCHORSKA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
CHUDALLA SYLWIA
DZIĘCIOŁOWSKA SONIA
GILMAN KRYSTYNA
KUDEREWICZ ANNA
KOMAREK KATARZYNA
LANGOS-STĘPIEŃ JOLANTA
RANICZKOWSKA ALEKSANDRA
SOBOLEWSKA LUDMIŁA
TRZEŚNIEWSKA BEATA

J. POLSKI
POLIT-SZCZOTKA DOROTA
GOGOLOK KATARZYNA
GORDON LUDWINA
SKOWROŃSKA MAGDALENA

MATEMATYKA
DULAS IWONA
PASTERNAK ELŻBIETA

J.ANGIELSKI
KĘPCZYNSKA IWONA
JAGIENIAK ARKADIUSZ
MOKRZYCKA TERESA
WÓJCIK MAGDALENA

J.NIEMIECKI
GAMBIEC MARCIN

HISTORIA
TROJANOWSKA KATARZYNA

PRZYRODA
HOLC EWA
SZEWCZYK IWONA

INFORMATYKA
GÓRSKA DANUTA
DULAS IWONA

PLASTYKA,TECHNIKA
DURKALEC-ŻYTYŃSKA MAŁGORZATA
ZACHAREWICZ BARTOSZ

MUZYKA
BARTCZAK URSZULA

RELIGIA
ZDEP IWONA-SIOSTRA SARA
TRUSZ JULIUSZ

WYCHOWANIE FIZYCZNE
WOJCIECHOWSKA MARIOLA
ŁYSIAK BOŻENA
FALKOWSKI KRZYSZTOF
BARAN BOGUMIŁ

ŚWIETLICA SZKOLNA
STASIEWICZ-CAPIGA IWONA
KAROLEWSKA JOLANTA
BARTCZAK URSZULA
WRZESIŃSKA KATARZYNA

PSYCHOLOG
SZMYT ANNA

PEDAGOG
SOBOLEWSKA GRAŻYNA

BIBLIOTEKA
GUGNACKA GRAŻYNA

PRACOWNICY SZKOŁY
BAJORKO  WŁADYSŁAWA
DROZD KRYSTYNA
DROZD NATALIA
FORTUNA IZABELA
FUGAS BARBARA
GACKA AGNIESZKA
HARNOT BERNARD
KRZEMIŃSKA LIDIA
MARCINKOWSKA JOLANTA
PERDEK ARKADIUSZ
SROKA SERGIUSZ
ZIENKIEWICZ ARTUR


SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.