Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego  programu edukacyjnego TRZYMAJ FORMĘ.

Hasło tegorocznej edycji programu brzmi ,,Trzymaj formę – bądź aktywny!” i ma na celu podkreślenie aktywności fizycznej, jako niezbędnego elementu zdrowego trybu życia.W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

 

 

Program skierowany jest do dzieci i ich rodziców tworzących społeczność naszej szkoły.
W pierwszym roku działania promujące zdrowie i aktywny tryb życia  prowadzone były w klasach czwartych, które w poprzednich latach były uczestnikami unijnych projektów ,,Owoce w szkole” i ,,Szklanka mleka”.

 

 

 

W następnym roku realizować go będą klasy czwarte i piąte a w kolejnym czwarte, piąte i szóste. Uczniowie obecnych klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych  brali udział w ogólnopolskim projekcie ,, 5 porcji w szkole” zakończonym zdobyciem certyfikatu. Szkoła prowadzi w dalszym ciągu: Środowiskowy program wychowania zdrowotnego i program zdrowotny ABC zdrowego żywienia oraz w klasach I-III program ,,Nie pal przy mnie proszę”.

 

W realizację programu w tym roku zaangażowali się nauczyciele wychowania fizycznego, którzy koordynowali współpracę z nauczycielami przyrody, wychowawcami klas czwartych i pielęgniarką szkolną. Na lekcjach przyrody w klasach czwartych omówione zostały następujące zagadnienia związane z programem: ,,Poznajemy składniki zdrowego żywienia” i ,,Poznajemy zasady zdrowego żywienia”.


Podczas lekcji wychowania fizycznego dzieci zapoznawały się z ,,Talerzem zdrowia” i ,,Dziesięciorgiem przykazań zdrowotnych” oraz wyliczały swój Body Mass Index  (wskaźnik BMI). Znakomitą pomocą były tutaj materiały przekazane szkole przez opolski SANEPID. Podobne materiały zostały przekazane rodzicom dzieci klas czwartych podczas godzin informacyjnych prowadzonych  przez wychowawców. Ze względu na hasło tegorocznej edycji klasy czwarte rozegrały turnieje w Ringo i Badmintona. W eliminacjach do finałów brały udział prawie wszystkie dzieci.

 

Turniej Ringo klas czwartych

 

 

 

 

Obecne klasy piąte i szóste uczestniczyły w turniejach siatkówki, koszykówki i badmintona.

 

Trzymaj formę, turniej siatkówki

 

 

 

 

 

Trzymaj formę, turniej koszykówki

 

 

 

 

Dzieci z wszystkich klas naszej szkoły brały udział w projekcie edukacyjnym ..Młodzi od wagi” polegającym na uświadomieniu problemów związanych z nadmierną wagą noszonych tornistrów i pokazaniu możliwości zapobiegania niekorzystnym zjawiskom ( np. w klasach można pozostawiać w wyznaczonych miejscach książki i zeszyty). O wynikach projektu zostali powiadomieni rodzice dzieci.

 

Ważymy plecaki, projekt ,,Młodzi od wagi"

 

 

 

 

 

W realizację programu wplotły się również wszystkie działania związane z ogólnopolskim projektem  ,,Szkoła w ruchu”, który prowadzimy w naszej szkole.
Wszelkie informacje o poszczególnych zadaniach przedstawiane są na plakatach i ogłoszeniach wykonywanych przez dzieci. W przyszłych klasach piątych wiadomości o nawykach żywieniowych, zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego trybu życia będą poszerzane.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.