Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

 Drodzy Absolwenci!   

 W trosce o dobro następnych pokoleń uczniów opuszczającej mury Naszej Szkoły Dyrekcja i Nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam bliżej poznać Wasze opinie o szkole.  W tym celu prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.

Ankieta dotycząca losów absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1w Opolu

 

  Losy Absolwentów

Każdego roku Szkołę Podstawową nr 1 w Opolu opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum. Pragnęlibyśmy, aby nasi absolwenci utrzymywali z nami kontakt oraz brali aktywny udział w życiu Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu. Ciekawi jesteśmy ich sukcesów, rozwijanych zainteresowań i pasji. Dlatego też serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania strony internetowej naszej szkoły.

  

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu

JEST OPTYMISTĄ
cechuje się pogodnym usposobieniem
pozytywnie postrzega świat
posiada mocną wiarę w siebie i własne możliwości

JEST AKTYWNY
wykazuje się samodzielnością
posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

JEST CIEKAWY ŚWIATA
wrażliwy na piękno przyrody i świadomy ekologicznie
stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

JEST ODPOWIEDZIALNY
rozwiązuje problemy
podejmuje działania i potrafi przewidzieć ich konsekwencje
cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki
dokonuje samooceny

JEST TOLERANCYJNY
uznaje różnice między ludźmi jako naturalne
wrażliwy na potrzeby innych

JEST OTWARTY
potrafi współpracować w grupie
cechuje się dobrą organizacją pracy swojej i zespołu
prezentuje swój jasny i czytelny punkt widzenia
rozważa poglądy innych
łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte
ul. Reymonta 43
45-072 Opole

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.