Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

„PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM”

Podprojekt projektu „Edukacja ku przyszłości” w ramach Poddziałania 9.1.2 realizowanego przez  Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego.

Podprojekt realizowany był w roku 2012 w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas 66 godzin zajęć nauczyciele:
• poznali metody pozwalające diagnozować predyspozycje zawodowe uczniów,
• poznali narzędzia do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
• opracowali materiały dydaktyczne uwzględniające poznane narzędzia diagnostyczne,
• zorganizowali i przeprowadzili zajęcia edukacyjne z grupą młodzieży z wykorzystaniem poznanych metod i udostępnionych narzędzi diagnostycznych związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, w tym z wykorzystaniem narzędzi IT.
   
http://www.wom.opole.pl/pzpd_nauczyciel/mod/resource/view.php?id=13

W tym podprojekcie brały udział p. D. Polit-Szczotka i p. A. Szmyt oraz 29 uczniów z klasy VIa i VIc ( za zgodą rodziców). Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zewnętrznym trenerem oraz zajęciach z nauczycielkami, podczas których tworzyli własny herb „Kim jestem, kim chciałbym być” oraz plan działań indywidualnych, wypełnili test predyspozycji zawodowych. Otrzymali teczki, notesy, długopisy oraz paczki ze słodkościami.

  • „PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM”- KLIKNIJ
  • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – WIEM KIM JESTEM- KLIKNIJ
  • HERB-KLIKNIJ

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.