Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

Nasza Szkoła PSP1 w Opolu przystąpiła do projektu Edukacja ku Przyszłości. W naszej szkole w projekcie będą uczestniczyć chętni uczniowie z klas III-VI w utworzonych 4 grupach projektowych.

Projekt „Edukacja ku przyszłości” realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym. W jego skład wchodzą trzy podprojekty (działania):
• Nowe Technologie na Usługach Edukacji (III edycja)
• Zaczarowany Świat
• Poradnictwo Zawodowe w Procesie Dydaktycznym (WOM Opole)
Celem głównym projektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie, jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowe technologie na usługach edukacji, III edycja

 Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy stosowanie metod aktywizujących, np. metoda projektu. Nowoczesne metody i środki nauczania pozwolą na zaciekawienie uczniów wybranym przedmiotem lub grupą przedmiotów.
Cele szczegółowe:
• zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów.
• przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK,
• realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK,
• praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji,
• wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK,
 

Nowe technologie na usługach edukacji:Edukacja ku Przyszłości
http://www.ekp.wodip.opole.pl/

 

18 października odbyło się podsumowanie projektu „Nowe technologie na usługach edukacji”. Projekt  realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 i cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów. W ramach projektu uczniowie uczyli się jak wykorzystywać nowoczesną technologię podczas zdobywania wiedzy. Zajęcia odbywały się w czterech grupach:

1. zajęcia z edukacji polonistycznej  prowadzone przez mgr Ludwinę Gordon,
2. zajęcia z edukacji informatycznej  prowadzone przez mgr Danutę Górską,
3. zajęcia z edukacji przyrodniczej prowadzone przez mgr Ewę Holc,
4. zajęcia z języka angielskiego  prowadzone przez mgr Aleksandrę Raniczkowską.
 
Na zajęciach uczniowie wykorzystywali  technologie i zasoby cyfrowe takie jak komputery, tablety, aparaty cyfrowe, kamerę potrzebne do realizacji poszczególnych projektów.
 
Każda z grup osiągnęła zamierzone cele.

W dniu podsumowania wszystkie grupy miały okazję zapoznać się z efektami zarówno swojej pracy jak i kolegów z innych grup. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne i filmiki nagrywane w trakcie realizacji projektu. Podczas spotkania uczniowie dzielili się wrażeniami towarzyszącymi w trakcie  realizacji projektu. Przedstawiali swoje opinie na temat stopnia trudności podejmowanych działań.

Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach z cyklu „Nowe technologie na usługach edukacji”.

 

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.