foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Aktualności

Opole, 11 marca 2020r.

Szanowni Rodzice uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu!
W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i organem prowadzącym, dyrektor PSP nr 1 w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze na okres od 12 do 25 marca 2020r.
W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką. Ponadto informuję, że Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni ( art. 4.1 Ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DZU z 2020 p, 374). Na stronie ZUS jest do pobrania oświadczenie o dodatkowym zasiłku wychowawczym. Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku.


Dyrektor PSP 1 w Opolu
Ewa Ziembik

źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38742,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-2017-wydarzenia-przygotowane-przez-IP.html

Dzień pamięci o naszych bohaterach był doskonałą okazją do przypomnienia ich tragicznych losów, poświęcenia, zasług w walce o wolność naszej ojczyzny. Okolicznościowe lekcje, pogadanki, wystawa tematyczna – w taki sposób poznawaliśmy historię m.in. „Inki”, „Roja” i wielu innych...

Klasy VI-te przez ostatnie tygodnie odbywały wirtualną podróż do Australii z okazji niedawnego święta narodowego tego kraju. W ramach projektu „Australia - w krainie kangurów” podczas lekcji języka angielskiego uczniowie poznawali ten przepiękny kontynent, o którym ostatnio było głośno z racji ogromnych pożarów. Szóstoklasiści samodzielnie przygotowali i prezentowali tak rozległe zagadnienia jak na przykład: fauna i flora Australii, jej kultura czy historia. Nowymi wiadomościami mogli się pochwalić podczas turnieju międzyklasowego. W zmaganiach udział brały cztery drużyny, każda reprezentowała jedna klasę szóstą. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy VIc, w składzie Zuzanna, Ada i Oleg, drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy VIb, zaś trzecie równorzędne, klasy VIa i VId. Wszyscy, bez względu na wynik, otrzymali nagrody i już zaczynają przygotowania do konkursu wiedzy o Kanadzie.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.