Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

Aktualności


LAUREACI ZŁOTEGO MEDALU JEDYNKI 2019 w poszczególnych kategoriach:

Język polskiJadwiga Wolny

Język angielskiMikołaj Bartnicki

Język niemieckiMagdalena Mikłuszka

HistoriaMichał Branicki

Wiedza o społeczeństwie Michał Czerezdrecki

Matematyka Magdalena Rudy

Fizyka Łukasz Kołodziej

ChemiaKacper Doszczak

BiologiaKinga Wiesner

PrzyrodaMateusz Kostur

GeografiaAdam Szyszka

Informatyka Jakub Pawlik

MuzykaMartyna Kłobut

PlastykaMarta Łuszczyńska

Wychowanie fizyczneJulia Dolata

ZachowanieAleksander Wilkaniec

Aktywność społecznaJulia WojdyłaSuper Uczeń Jedynki Adam Szyszka


PRZYJACIEL SZKOŁY Pani Małgorzata Sibelska-Raduj

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

Z dumą informujemy, że dwoje naszych uczniów w mijającym tygodniu do tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dołożyło kolejny zaszczytny tytuł. Podopieczni nauczycieli języka angielskiego Magdalena Mikłuszka i Mikołaj Bartnicki znaleźli się w wąskim gronie 30 uczniów szkół podstawowych Opola, którzy otrzymali tytuł Opolskiego Orła nadawany przez prezydenta miasta za swoje osiągnięcia w konkursach. Gratulujemy uczniom, ich Rodzicom oraz nauczycielom.

Informujemy, że dostosowanie warunków i form egzaminu po klasie ósmej przysługuje zdającym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz uczniom, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcom).
Dostosowanie odbywa się na podstawie:

 • Opinii MPPP – w opinii musi być zawarta diagnoza specyficznych trudności w nauce (m.in. dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
 • Orzeczenia MPPP dotyczącego na przykład niepełnosprawności, autyzmu, zespołu Aspergera, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 • Zaświadczenia lekarskiego w wypadku chorób przewlekłych, niesprawności czasowej itp.

Opinia i zaświadczenie lekarskie muszą być dostarczone do szkoły na początku roku szkolnego. W ubiegłym roku był to termin do 15 październik 2018 r. Można spodziewać się podobnego terminu w przyszłym roku szkolnym.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. Wyklucza to dostarczanie dokumentu z datą wcześniejszą np. 10 październik 2019 r. po wyznaczonym terminie.

zbiorka dla schroniska 1 20190612 1536855016

Przyjemnie jest pomagać, nie oczekując nic w zamian. Klasa VIa, wraz z rodzicami organizowała w naszej szkole zbiórkę darów dla psów i kotów ze schroniska przy Fundacji Mali Bracia. Przez cały maj przynoszone były sucha karma, ciepłe koce, zabawki, smycze, obroże, środki czystości i wiele innych rzeczy potrzebnych czworonogom.

W związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575), poniżej przedstawiam procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2019/2020:

 1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (Sala Obsługi, VII piętro) w okresie od 1 lipca 2019 r. do 16 września 2019 r.
 2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 16 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły. Pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
 5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
 6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenia niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 528,00 zł na osobę).
 7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 723, 726.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola zamieszczona jest na stronie:
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

natomiast formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:
http://mcs.opole.pl/p,73,stypendium-szkolne

Język polski

 1. Magdalena Mikłuszka
 2. Jadwiga Wolny

Język angielski

 1. Magdalena Mikłuszka
 2. Mikołaj Bartnicki

Język niemiecki

 1. Mikołaj Bartnicki
 2. Magdalena Mikłuszka

Historia

 1. Michał Branicki

Wiedza o społeczeństwie

 1. Zuzanna Wilczek
 2. Michał Czerezdrecki
 3. Kacper Doszczak
 4. Adam Szyszka

Matematyka

 1. Wiktoria Haczkiewicz
 2. Kacper Kasperski
 3. Magdalena Rudy
 4. Franciszek Sośniak
 5. Adam Szyszka

Fizyka

 1. Michał Czerezdrecki
 2. Kacper Doszczak
 3. Mateusz Kowalowicz
 4. Łukasz Kołodziej
 5. Adam Szyszka

Chemia

 1. Magdalena Mikłuszka
 2. Kacper Doszczak
 3. Adam Szyszka

Biologia

 1. Kinga Wiesner
 2. Magdalena Rudy
 3. Mateusz Kowalowicz
 4. Adam Szyszka

Geografia

 1. Adam Szyszka

Przyroda

 1. Julia Borowiec
 2. Natalia Chmurowska
 3. Olgierd Garbowicz
 4. Jadwiga Wolny
 5. Mateusz Kostur
 6. Michalina Pawlicka

Informatyka

 1. Hanna Puńko
 2. Jakub Pawlik
 3. Michał Prandzioch
 4. Franciszek Sośniak

Muzyka

 1. Martyna Kłobut
 2. Antoni Krzymiński
 3. Jan Harupa
 4. Malwina Kowalowicz
 5. Paweł Karpowicz
 6. Aleksander Wilkaniec

Plastyka

 1. Zuzanna Bujak
 2. Marta Łuszczyńska
 3. Julia Wojdyła

Wychowanie fizyczne

 1. Julia Dolata
 2. Malwina Kowalowicz
 3. Patrycja Pelon

Zachowanie

 1. Karina Bogush
 2. Julia Poluszyńska
 3. Alicja Pieniążek
 4. Hanna Puńko
 5. Natalia Nowosielecka
 6. Michał Krawiec
 7. Magdalena Mikłuszka
 8. Adam Szyszka
 9. Zuzanna Grabisz
 10. Franciszek Sośniak
 11. Aleksander Wilkaniec
 12. Mateusz Górny

Aktywność społeczna

 1. Ewa Sadlo
 2. Julia Wojdyła

Wszystkim nominowanym GRATULUJEMY!Zapraszamy na trzy pięciodniowe turnusy dla dzieci klas I – VI, pozostające w domu podczas wakacji. Turnusy te odbędą się w następujących terminach:
I turnus 05.08.2019 – 09.08.2019 – PSP 2
II turnus 19.08.2019 – 23.08.2019 – PSP 2
III turnus 26.08.2019 – 30.08.2019 – PSP 1

 

 

Opiekę w godzinach od 8.00 do 16.00 sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Cena za jeden turnus to 280,00 PLN W programie:

 • zajęcia sportowe
 • gry i zabawy integracyjne,
 • wyjścia do parku trampolin, parku linowego na ściankę wspinaczkową K2
 • całodniowa wycieczka autokarowa,
 • zawody i konkursy sportowe z nagrodami.

W ramach opłaty gwarantujemy:

 • śniadania i dwudaniowe obiady,
 • bilety wstępu,
 • opłata za transport,
 • ubezpieczenie.

Wpłaty należy dokonywać na konto: 39 1160 2202 0000 0002 1578 8048 w tytule proszę wpisać półkolonia MOS, Imię i Nazwisko dziecka oraz nr turnusu. Przed wpłatą prosimy o kontakt tel. w celu weryfikacji czy są jeszcze wolne miejsca.

Karty kwalifikacyjne dostępne będą z początkiem czerwca
Więcej pod nr tel. 774536755 lub na WWW http://mos.opole.pl/?p=14571

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.