foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Aktualności

1. Zachowaj kulturę w mowie i w piśmie. Pamiętaj o stosowaniu zwrotów grzecznościowych: „Dzień dobry”, „Dziękuję”, „Proszę”, „Przepraszam”, „Mogę prosić o powtórzenie” itp.
2. Wycisz mikrofon. Włącz wtedy, kiedy będzie Twoja kolej, by mówić.
3. Przygotuj do zajęć podręcznik, zeszyt, ćwiczenia i przybory do pisania.
4. Swoje potrzeby załatw przed zajęciami: zjedz, skorzystaj z toalety, wycisz telefon i inne rzeczy, które mogą Cię rozpraszać.
5. W czasie spotkania ogranicz rozmowy z domownikami, nie wykonuj czynności, które mogą Cię rozpraszać. Skoncentruj się na zajęciach, by móc z nich w pełni skorzystać.
6. Punktualnie dołącz do spotkania. Szanuj swój czas, czas nauczyciela i innych kolegów.
7. Nie obrażaj i nie pozwól, aby inni to robili. Takie zachowanie to HEJT, który narusza prywatność wszystkich. Jest to zachowanie karalne.
8. Pamiętaj, że nagrywanie i upublicznianie wizerunku bez zgody innych jest przestępstwem.
9. Podczas lekcji nie pisz do kolegów, nie przemieszczaj się pomiędzy kanałami, nie wysyłaj obrazków. Lekcja on-line to czas przeznaczony na naukę, a nie zabawę.
10. Pamiętaj, że wszystko, co wysyłasz lub piszesz, nie zniknie.
11. Szanuj nauczyciela i innych uczestników spotkania on-line. Pamiętaj, że zachowanie podczas korzystania z aplikacji Teams ma wpływ na Twoją ocenę z zachowania.

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku obowiązuje zmieniony plan lekcji dla klas 4-8.

Plan lekcji (kliknij tu)

Aby prawidłowo wyświetlić plan, należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

Informatory o egzaminie ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

„ ... lecz ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to, że ten świat
nie zginie dzięki nim ... ”

Czesław Niemen


Święta to czas magiczny, kiedy to nikt nie powinien czuć się opuszczonym czy samotnym. Dzięki uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy przyłączyli się do szkolnej akcji charytatywnej „Gwiazdka dla Seniora” Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowickiej w Opolu mogli poczuć się ważni.
Nasza Gwiazdka dla Seniora to: słodycze, środki higieniczne, bielizna, prasa, ozdoby świąteczne, stroiki, drobne upominki. Po dary przyjechał bus z DPS. Ilość darów, które zostały zebrane przerosła nasze oczekiwania.
Jest to dowód, że nawet w tak trudnych czasach los drugiego człowieka nie jest nam obojętny. Uczniom dziękujemy za przepięknie wykonane i wypisane kartki. Wiele uczniów napisało wzruszające listy i życzenia. Rodzicom dziękujemy za wsparcie i wskazanie dzieciom właściwej drogi przez szacunek dla osób starszych oraz dostarczenie do szkoły darów.
Święta dla mieszkańców DPS będą radosne myślę, że dobre uczynki, które uczyniliśmy sprawią, że i nasze święta będą piękne.
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły jak i swoim z całego serca dziękuję za wsparcie naszych działań.

Koordynator Akcji „Gwiazdka dla Seniora”
 Aleksandra Raniczkowska

Wymagania egzaminacyjne
W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiera wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej: ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z NOWYM TERMINARZEM Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

W załączeniu:

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.